Co dalej z doradztwem rolniczym?

Samorząd rolniczy zwrócił się do ministra rolnictwa o udzielenie informacji, czy w resorcie prowadzone są prace dotyczące zmiany ustawy z dnia 22 października 2004 r. o jednostkach doradztwa rolniczego (Dz. U. z 2016 r. poz. 356 z późn. zm.) oraz czy planowane są podwyżki płac pracowników ośrodków doradztwa rolniczego.

W ocenie izb rolniczych  ośrodki doradztwa rolniczego od wielu lat spełniają ważną rolę w środowisku wiejskim służąc informacją i pomocą we wdrażaniu przepisów dotyczących Wspólnej Polityki Rolnej, pomagają w wykorzystaniu środków PROW, wskazują nowe kierunki rozwoju gospodarstw.

Dlatego zdaniem Krajowej Rady Izb Rolniczych tylko dobrze zorganizowany system doradztwa rolniczego, dokapitalizowany i dysponujący wykwalifikowaną kadrą specjalistów może zapewnić właściwą pomoc w trudnej pracy rolników.

Źródło: KRIR