Co czeka rynek mleka w UE?

Dnia 24 września 2013 roku podczas konferencji prasowej zorganizowanej przez europejską organizację zrzeszającą rolnicze związki zawodowe i organizacje spółdzielcze (COPA COGECA) przedstawiono przemyślenia na temat przyszłości unijnego rynku mleka, który musi stawić czoła wielu zagrożeniom, w tym rosnącym kosztom produkcji i wahaniom rynkowym. Konferencja była związana z publikacją badań na temat rozwoju sektora mleczarskiego przez Komisję, według których rynek zmierza we właściwym kierunku.

Biorący udział w spotkaniu przewodniczący grupy roboczej – Mleko i produkty mleczne – COPA COGECA, Mansel Raymond, oświadczył, że w związku ze zniesieniem kwot mlecznych w 2015 r. pojawią się nowe możliwości, lecz także nowe wyzwania, jak niekorzystne warunki meteorologiczne, ekstremalne wahania rynków czy wysokie koszty produkcji. Zwrócił on uwagę na to, że w bieżącym roku ekstremalne zjawiska pogodowe pojawiły się w wielu państwach członkowskich, a były to m. in. powodzie. Podkreślił on, że aby poradzić sobie z wyzwaniami i móc skorzystać z pojawiających się możliwości, wynikających z rosnącego popytu światowego, producenci mleka muszą mieć możliwość unikania skrajnej niestabilności, uzyskiwania wyższych przychodów oraz powinni dysponować odpowiednimi warunkami do optymalnej produkcji mleka w całej UE. Według M. Raymond'a najlepszym sposobem reakcji na wydarzenia na rynku są wydajne instrumenty rynkowe. W pierwszej kolejności należy promować takie instrumenty jak interwencja publiczna i prywatne przechowywanie. Cena interwencyjna również powinna zostać dostosowana do realiów rynkowych. Do pozostałych narzędzi, które według M. Raymond'a również sprawdziłyby się na rynku mleka należą rynki terminowe; które mogą zmniejszyć wahania cen, a także systemy ubezpieczeń. Przewodniczący grupy roboczej – Mleko i produkty mleczne opowiedział się również za pakietem mlecznym, którego celem jest wzmocnienie stosunków umownych między rolnikami a przetwórcami oraz umocnienie pozycji rolników, co pozwoli im na uzyskanie wyższych cen za mleko. Uważa on, że wdrożenie pakietu powinno należeć do zadań priorytetowych, szczególnie jest to istotne wobec potężnej siły nabywczej kilku dystrybutorów. Rozwiązania te zostały już wdrożone w sposób dobrowolny w UK, Belgii, Danii, Estonii, Niemczech, Austrii, Irlandii, Holandii, Polsce, a w sposób obowiązkowy we Francji, Hiszpanii, Litwie, Łotwie, Portugalii, Słowacji, Włoszech, Cyprze, Rumunii i Bułgarii. Ponadto M. Raymond dodał, że dystrybutorzy powinni zachowywać się w sposób odpowiedzialny wobec producentów.
Na konferencji głos zabrał również wiceprzewodniczący grupy roboczej – Mleko i produkty mleczne – Tomasso Mario Abrate, który równocześnie pełni funkcję prezesa spółdzielni mleczarskiej we Włoszech. Zwrócił on uwagę na to, jak ważne jest utrzymanie produkcji mleka w całej UE, w tym na obszarach górskich. Jego zdaniem należy wspierać i zachęcać do modernizacji spółdzielnie mleczarskie na obszarach wiejskich, gdyż odgrywają one ważną rolę w stabilizacji rynku i mogą zapewnić wyższe ceny za mleko swoim członkom, szczególnie w krajach, gdzie ich udział w rynku jest większy. Dodał, że mają one również duże znaczenie na obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania.
Zamykając spotkanie, Sekretarz Generalny COPA COGECA, Pekka Pesonen oświadczył, że Unia Europejska będzie miała dobre warunki, by sprostać coraz większemu popytowi na produkty mleczne na świecie, zwłaszcza z krajów o gospodarkach wschodzących tak długo, jak umowy handlowe będą zrównoważone. Dodał, że negocjacje na temat liberalizacji handlu między UE a Kanadą, które znajdują się w ostatecznym stadium, wydają się być asymetryczne i należy wynegocjować lepsze warunki. P. Pesonen zwrócił tutaj uwagę, że na chwilę obecną sektor mleczarski nie zyskuje wiele na tej umowie. Stwierdził, że nie można zgodzić się na sytuację, w której w zamian za otwarcie rynków dla znacznych ilości kanadyjskiej wołowiny i wieprzowiny, Unia Europejska uzyska tylko niewiele większy dostęp do rynku Kanady dla serów.
(Źródło: FAMMU/FAPA na podstawie Copa-cogeca.be)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany, podajesz go wyłącznie do wiadomości redakcji. Nie udostępnimy go osobom trzecim. Nie wysyłamy spamu.
Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem*.
Please enter your name here
Please enter your comment!

Polityka Prywatności