Co czeka rolników? Przeczytaj założenia reformy KRUS

Zgodnie z zapowiedzią ministra rolnictwa i rozwoju wsi Marka Sawickiego o przedstawieniu, do końca I półrocza br., założeń reformy do ustawy o systemie ubezpieczenia społecznego w rolnictwie i rybołówstwie, na stronach internetowych resortu opublikowano wersję reformy przekazaną do uzgodnień międzyresortowych. N

Kliknij i pobierz założenia do Ustawy o Systemie Ubezpieczenia Społecznego w Rolnictwie i Rybołówstwie” http://www.minrol.gov.pl/FileRepozytory/FileRepozytoryShowImage.aspx?item_id=30582

opr. MS/Wrp.pl