CLIMMAR przejmuje aktywną rolę w lobbowaniu RMI

W dniach 15-18 października w Sztokholmie, w Szwecji, podczas 62. Kongresu CLIMMAR przegłosowało propozycję zaangażowania się i aktywnego udziału w lobbowaniu na rzecz Regulacji nr EU 167/2013 dotyczącej Informacji o Naprawie i Konserwacji (RMI). Jest to ważna decyzja z uwagi na fakt, iż RMI wpływa bezpośrednio na całą branżę i jest kluczowa dla satysfakcji klientów. CLIMMAR odegra swoją rolę w wyjaśnianiu Komisji Unii Europejskiej szczegółów dotyczących usług wykonywanych w branży maszyn rolniczych, a poprzez obronę praw firm zajmujących się handlem i naprawami zapewnieni najwyższą jakości usług dla ich klientów.

Jest to jeden z najważniejszych rezultatów tego kongresu, na którym udało się zebrać razem 50 przedstawicieli z 15 krajów członkowskich. Omawiali oni ważne kwestie i wymieniali się informacjami takimi jak: rozwój rynku, fakty i liczby w obrębie branży, edukację i szkolenia. Co więcej, została zaprezentowana pierwsza analiza Wskaźnika Satysfakcji Dilerów Ciągników UE 2015 oraz został zarysowany średniookresowy plan strategiczny na lata 2016-2018 dla Climmar. Poza określeniem wizji i misji, zostały zdefiniowane cztery strategiczne cele w planie, nad którym CLIMMAR powinien pracować w nadchodzących latach.

Tymi strategicznymi celami są:
1. CLIMMAR jako respektowana organizacja lobbująca: podejmowanie działań związanych z wpływami i wizerunkiem CLIMMAR
2. Poprawienie wizerunku i świadomości mechanizmów w Oddziale Europejskim  
3. Umocnienie pozycji i rentowności europejskich dilerów maszyn rolniczych poprzez lepsze narzędzia oceny dilerów w krajach członkowskich
4. Zwiększenie liczby członków organizacji CLIMMAR o pięciu nowych członków

Podczas Kongresu odbyły się ciekawe prelekcje i prezentacje dotyczące różnych aspektów związanych z rolnictwem, m.in.:

  • Europejski Rynek Używanego Sprzętu aut. Petr Thiel, Dyrektor Zarządzający Lectura GmbH;
  • EuroSkills 2016 w Gothenburgu aut. Tommy Hellstrom, Kierownik Projektu EuroSkills 2016;
  • Powody, dla których warto zaangażować się w podejmowanie decyzji w Unii Europejskiej, aut. Ulrich Adam, Sekretarz Generalny CEMA;
  • Omówienie  Agitechnica 2015, aut. Freya von Czettritz, Kierownik Projektu Agritechnica;
  • Niech środowisko wskaże nasz rozwój aut. prof. Kevin Noone z Uniwersytetu w Sztokholmie;
  • Uprawy organiczne i rolnicza ekologia jako napęd zrównoważonego rozwoju metod produkcji żywności aut. prof. Erik Steen Jensen ze Szwedzkiego Uniwersytetu Nauk Rolniczych;
  • Jak DeLaval umożliwia produkcję żywności nie naruszając równowagi ekologicznej aut. Mats Nilsson, Dyrektor Techniczny AMS;
  • Perspektywy przygotowywania gleby i wykonywania odwiertów aut. Crister Stark, Dyrektor Generalny  VäderstadVerken AB.

Wszystkie prezentacje dostępne są na stronie internetowej Climmar www.climmar.com.

– Sztokholmski Kongres CLIMMAR był dużym sukcesem! Wszystkie raporty z przeprowadzonych prac sporządzone przez grupy robocze, prezentacje inspirujących prelegentów podczas tego kongresu, a także ważne decyzje, które zostały podjęte skłaniają do stwierdzenia, iż CLIMMAR jest w doskonałej formie! CLIMMAR to partner w kreowaniu wartości dla europejskich firm zajmujących się handlem i naprawami! – podsumował Erik Hogervorst Prezes CLIMMAR.