Claas wspiera kształcenie

Studio Rémi Villaggi - 50 Bd de l'Europe - 57070 Metz Port: + 33(0)6 80 14 94 95

Od września 2016 roku w szkołach średnich pojawia się oferta kształcenia w nowym zawodzie – technika mechanizacji rolnictwa i agrotroniki.

Niewątpliwie coraz częściej spotykane rozwiązania precyzyjnego rolnictwa stosowane na gospodarstwach rolnych powodują, że również i kadra nauczycielska zaczęła podążać za nowym trendem. Jest to ogromna szansa dla uczniów kończących ten profil kształcenia, gdyż dzięki temu będzie im zdecydowanie łatwiej znaleźć pracę u producenta rolnego bądź przedstawiciela handlowego stosującego systemy precyzyjnego rolnictwa w urządzeniach czy maszynach. Oczywiście zwiększy to również świadomość oraz wiedzę otoczenia na temat tego typu rozwiązań.

26 sierpnia 2016 roku  podczas Dożynek CLAAS nastąpiło podpisanie listu intencyjnego między Centrum Kształcenia Zawodowego w Wysokiem Mazowieckiem a CLAAS Polska Sp. z o.o., który pozwoli na rozwój Centrum w zakresie szeroko pojętego nowoczesnego rolnictwa. Podstawowym założeniem współpracy jest umożliwienie uczniom kształcącym się w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki nabywanie umiejętności obsługi czy diagnostyki systemów precyzyjnego rolnictwa oraz maszyn rolniczych.

CLAAS Polska zobowiązała się wspierać zespół nauczycieli CKZ w Wysokiem Mazowieckiem przy opracowywaniu i modyfikowaniu programu nauczania dla nowego zawodu oraz umożliwić doskonalenie umiejętności zawodowych nauczycieli w obszarze mechanizacji rolnictwa i agrotroniki. W dalszej kolejności będzie wpierać merytorycznie szkołę prowadząc szkolenia dla uczniów w założonych ramach programowych czy na terenie szkoły czy w nowym Centrum Szkoleniowym CLAAS, udostępniać materiały szkoleniowe (filmy, animacje), a także zapraszać na pokazy maszyn (pokazy demonstracyjne). Istnieje również możliwość doposażenia laboratorium agrotroniki w szereg rozwiązań firmy CLAAS.

CKZ w Wysokiem Mazowieckiem nie jest jedyną szkołą która jest zainteresowana tego typu kooperacją. Obecnie szereg szkół o profilu rolniczym utrzymuje kontakt oraz wyraziło chęć nawiązania współpracy z CLAAS w zakresie nowoczesnych technologii stosowanych w rolnictwie.

Źródło: CLAAS