Cła na chińskie produkty fotowoltaiczne

Cła na chińskie produkty solarne niszczą miejsca pracy w Europie! Przedstawiciele firm z branży energetyki słonecznej z całej UE zakwestionują w Brukseli nierealistyczne ustalenia Komisji Europejskiej co do skutków ceł.

Przedstawiciele ponad 30 przedsiębiorstw z branży fotowoltaicznej z całej Europy zamierzają uczestniczyć w dzisiejszym wysłuchaniu Komisji Europejskiej organizowanym przez Stowarzyszenie na rzecz Przystępnej Energii Słonecznej – AFASE. Ich celem jest szczegółowe przedstawienie ekonomicznych skutków nałożenia ceł na chińskie produkty fotowoltaiczne dla gospodarki europejskiej. Te skutki to redukcja zatrudnienia oraz utrata zamówień. Argumenty przedsiębiorców przeczą optymistycznym ustaleniom Komisji Europejskiej, która twierdzi, że branża PV będzie w stanie „w cudowny sposób” przenieść działalność na inne rynki lub też zaabsorbować cła w czasach kryzysu gospodarczego. 
Dennis Gieselaar, dyrektor holenderskiej firmy Oskomera Solar Power Solutions i członek zarządu AFASE, w reakcji na decyzję o nałożeniu ceł tymczasowych, podjętą przez Komisję Europejską 5 czerwca powiedział: „Komisja oparła swoje wszystkie ustalenia na danych płynących zaledwie z 7 firm! Tymczasem większość przedsiębiorstw instalatorskich w Unii Europejskiej nie jest w stanie zbilansować kosztów spowodowanych cłami, nawet na obecnym poziomie 11,8%. W przypadku większości przedsiębiorstw z dolnej części łańcucha zyski netto wynoszą znacznie mniej niż 10%. Komisja myli się również twierdząc, że instalatorzy systemów fotowoltaicznych będą w stanie łatwo zmienić branżę i rozpocząć działalność gdzie indziej – np. na rynku energetyki wiatrowej. Jesteśmy profesjonalistami, a nasi pracownicy przeszli specjalistyczne szkolenia, co oznacza, że nie jesteśmy w stanie zwyczajnie zmienić branży z dnia na dzień”.
Przykładem na to, jakie będą prawdziwe skutki wprowadzenia ceł było zgłoszenie, 9 lipca br., wniosku o upadłość przez niemiecką firmę Gehrlicher Solar AG (GSAG). Firma ta – członek AFASE – była jedną z najdłużej działających w branży energetyki słonecznej. Zarząd firmy winą za upadek przedsiębiorstwa obarczył tymczasowe cła antydumpingowe nałożone przez Komisję Europejską na panele słoneczne z Chin. 
Mając na uwadze to wydarzenie, Thorsten Preugschas, prezes firmy Soventix oraz przewodniczący AFASE powiedział: „Jedziemy do Brukseli, by starać się o zaprzestanie stosowania ceł, które okazują się być tak bardzo szkodliwe w skutkach. Nie tylko niszczą one rynek, ale także powodują utratę wielu zielonych miejsc pracy w całej Europie. Musieliśmy już teraz, po wprowadzeniu obowiązku rejestracji oraz nałożeniu tymczasowych ceł antydumpingowych, zwolnić pracowników z powodu wzrostu cen oraz spadku podaży. Mogę jedynie mieć nadzieję, że przykład firmy Gehrlicher Solar wpłynie na Komisję Europejską oraz, że jutrzejsze wysłuchanie przekona unijnych decydentów, by zaczęli działać zamiast siedzieć z założonymi rękami, kiedy nasza branża chyli się ku upadkowi”.
Na początku tego roku analiza wykonana przez niezależny szwajcarski instytut Prognos pokazała, że nałożenie ceł na jakimkolwiek poziomie automatycznie spowoduje spadek popytu oraz utratę miejsc pracy. Aż 242 tyś. miejsc pracy w całej Europie może być zagrożone w ciągu następnych trzech lat w przypadku nałożenia ceł w wysokości 60%. 

O AFASE:

Stowarzyszenie na Rzecz Przystępnej Energii Słonecznej (AFASE), zarejestrowane w Niemczech, jest koalicją ponad 740 firm z branży energetyki słonecznej, zatrudniających ponad 65 tyś. osób w całej UE. Organizacja dąży do osiągnięcia wspólnego celu jakim jest promowanie korzyści płynących z wolnego handlu produktami PV.
Wśród najważniejszych postulatów AFASE są:
  • Zachowanie globalnego, wzajemnie połączonego łańcucha dostaw w branży PV. 
  • Walka o miejsca pracy w UE i korzyści gospodarcze płynące z fotowoltaiki.
  • Przekonywanie o potrzebie obniżania kosztów PV, w celu skutecznej realizacji polityki klimatycznej UE.
  • Informowanie o negatywnym wpływie protekcjonizmu na rynek pracy UE. 
Źródło: AFASE