Ciepły garaż na mroźne dni

Zimą garaż przylegający do budynku spędza sen z powiek niejednemu inwestorowi. Otwieranie wrót, przy niskich temperaturach, powoduje szybkie wychładzanie się nie tylko garażu, ale i sąsiadujących z nim pomieszczeń, naraża na pęknięcie znajdującą się w nim instalację wodno-kanalizacyjną. Ocieplenie garażu od wewnątrz może zapewnić błogi sen jego właścicielowi.

Do izolacji cieplnej stropu, od strony sufitu, producent poleca system garażowy Atlas Roker G. Na powierzchni stropu mocuje się płyty z wełny mineralnej, a na nich wykonuje warstwę z zaprawy klejącej, zbrojoną siatką z włókna szklanego. Tak przygotowaną powierzchnię, po wyschnięciu, maluje się farbą lub wykańcza tynkiem cienkowarstwowym.

Ciepło i cicho
Wełna mineralna, użyta w tym systemie, jest materiałem niepalnym, odpornym na zmiany temperatury i na wilgoć, a także na inne szkodliwe czynniki atmosferyczne i chemiczne. Dodatkową zaletą jest to, że tłumi dźwięki, co jest korzystne m.in. w przypadku, gdy nad garażem znajduje się pomieszczenie użytkowe.

Przygotowanie podłoża
W każdym przypadku podłoże powinno być nośne, równe i oczyszczone z wszelkich elementów mogących powodować osłabienie przyczepności zaprawy klejącej. Luźne lub słabo przylegające fragmenty należy skuć, a ubytki uzupełnić, np. Zaprawą Tynkarską Atlas. Gdy podłoże jest słabe, pylące, bądź też o dużej chłonności, należy zagruntować je emulsją Atlas Uni-Grunt lub preparatem Atlas Grunto-Plast. Ten ostatni, nie tylko zredukuje chłonność podłoża, ale także zwiększy przyczepność przyklejanej do niego zaprawy.

Na mijankę
W przypadku ocieplania garażu w domku jednorodzinnym, płyty można mocować do stropu za pomocą samej zaprawy klejącej Atlas Roker W-20, bez łączników mechanicznych, popularnie zwanych kołkami. Warstwa zaprawy klejącej powinna pokrywać całe spody płyt. Płyty, po naniesieniu kleju, należy bezzwłocznie przyłożyć do podłoża, lekko przesunąć i docisnąć, układając mijankowo na tzw. cegiełkę – pionowe spoiny pomiędzy płytami powinny się mijać.

Warstwa zbrojona
Do wykonania warstwy zbrojonej z siatki z włókna szklanego, zatopionej także w zaprawie Roker W-20, można przystąpić nie wcześniej niż po 3 dniach od przyklejenia płyt. Zaprawę należy równomiernie rozprowadzić po całej powierzchni termoizolacji i wtopić w nią kolejne pasy siatki. Warstwa zbrojona musi być warstwą ciągłą, tzn. kolejne pasy siatki muszą być układane na zakładkę o szerokości minimum 10 cm, zaś na narożach powinna ona wynosić minimum 15 cm. Zakładki siatki nie mogą pokrywać się ze spoinami pomiędzy płytami.

Tynk lub farba
Do wykonania warstwy wykończeniowej można przystąpić po około trzech dniach od nałożenia warstwy zbrojonej. Zewnętrzną warstwą systemu może być cienkowarstwowy tynk, np. silikatowy Atlas Silkat, silikonowy Atlas Silkon lub mineralny Atlas Cermit. W garażu można zrezygnować z wyprawy tynkarskiej. Wtedy powierzchnię warstwy zbrojonej wystarczy pomalować farbą silikatową Atlas Arkol S lub silikonową Atlas Arkol N, bądź Atlas Fastel w dowolnie wybranym kolorze.

Trzymaj ciepło
Po ociepleniu stropu warto także ocieplić ścianę garażu, przylegającą do domu. Zasadą jest, że ocieplenie wykonujemy od strony pomieszczenia chłodniejszego. Najprostszym rozwiązaniem jest użycie styropianu. W tym przypadku przykleja się go do ściany garażu, używając kleju Atlas Hoter U, tą samą zaprawą wykonuje się warstwę zbrojącą. Tak przygotowaną ścianę można wykończyć, układając tynk cienkowarstwowy, dekoracyjny lub zwyczajowo pomalować farbą. Istnieje także możliwość obłożenia ściany, do połowy jej wysokości, płytkami ceramicznymi. Jednak z uwagi na ich ciężar, konieczne będzie dodatkowe kołkowanie przyklejonego styropianu oraz dwukrotne jego zbrojenie siatką z klejem. Płytki przyklejamy zaprawą o zwiększonej elastyczności i przyczepności, taką jak Atlas Plus. Pozostałą część ocieplonej ściany, podobnie jak ściany nieocieplone, można wygładzić zaprawą szpachlową i pomalować.