CIECH i Grupa Azoty na prowadzeniu!

Z rankingu “Value Creation in Chemicals 2016” BCG wynika, że wśród 190 największych spółek chemicznych na świecie, w czołówce znalazły się dwa polskie koncerny: Ciech i Grupa Azoty.

Ranking “Value Creation in Chemicals 2016” BCG powstał po przeanalizowaniu 190 największych spółek chemicznych na świecie pod kątem całkowitego zwrotu dla akcjonariuszy (ang. Total Shareholders Return; TSR), na który składają się wyceny akcji oraz wartość wypłaconych dywidend. Te zaś są pochodną różnych czynników, m.in. zmiany przychodów, marży, zmiany liczby wyemitowanych akcji czy poziomu zadłużenia.

Przez długi czas sektor chemiczny był faworytem inwestorów, ale teraz przeżywa on trudny okres. W przeszłości należąca do najbardziej zyskownych, w latach 2011-15 branża osiągnęła średni TSR na poziomie 9,5%, wyraźnie poniżej dwunastoprocentowej średniej dla 28 analizowanych branż.

Tym większym sukcesem jest pozycja dwóch polskich koncernów – Grupy Azoty i Ciechu, które znalazły się w czołówce firm przynoszących najwyższy zwrot dla akcjonariuszy.

Wśród 10 firm, które w 5-letnim horyzoncie czasowym wypracowało najlepsze wyniki dla akcjonariuszy znalazły się dwa polskie podmioty – nawozowa Grupa Azoty oraz produkująca sodę, produkty oparte na soli i środki ochrony roślin Grupa Ciech.

Najlepsze wyniki w ujęciu 5-letniego TSR wypracowały firmy z obszaru chemii specjalistycznej, szczególnie związane z chemią spożywczą, farbami i powłokami lakierniczymi oraz środkami higieny osobistej.

źródło: PAP