Ciągły brak opadów – tragedia dla producentów zbóż

Obecna sytuacja w kraju, w związku z bardzo długim brakiem opadów, stała się trudna, a wręcz tragiczna dla producentów zbóż. W wielu rejonach Polski ostatni deszcz spadł w II połowie marca (śnieg z deszczem), a w kwietniu nie odnotowano żadnych opadów.

Najbardziej susza dotknęła centralne tereny województwa pomorskiego oraz kujawsko-pomorskiego, zachodniopomorskiego oraz północną część województwa lubuskiego. Nie lepiej sytuacja wygląda na Warmii i Mazurach, i w wielu innych rejonach Polski. Braki opadów nawet od marca spowodowały, że na tych terenach zboża jare nie powschodziły na glebach zwięzłych, a na słabszych po wzejściu, wręcz uschły. Natomiast zboża ozime nie mają wystarczającej obsady, wobec bardzo ograniczonego krzewienia się z powodu braku wody.

Rolnicy z terenów woj. lubuskiego szacują na dzień dzisiejszy nawet do 40% strat w zbożach ozimych. Jedyną poprawą dla zbóż ozimych mogą być opady w najbliższych dniach. Ciężka sytuacja jest również w woj. wielkopolskim, dolnośląskim, łódzkim oraz w Opolskiem. Na tym obszarze, pomimo to, że susza jeszcze nie wpłynęła aż tak drastycznie na zboża ozime, zboża jare są w stanie tragicznym – a to one są najbardziej narażone na wysuszenie.

Wegetacja zbóż po bardzo dobrym wyjściu z zimy, zmieniła się wręcz diametralnie, zboża zaczęły wysychać i żółknąć, nie można w nich zastosować II dawki azotu i zabiegów chemicznych. Najbliższe dni będą dla nich decydujące. Można liczyć na niewielką poprawę wobec przechodzących właśnie przez Polskę niewielkich opadów (miejscami zaledwie kilka mm).

Na dzień dzisiejszy można stwierdzić, że zbiory zbóż w nowym sezonie będę z pewnością niższe niż w roku ubiegłym, ponieważ obecna susza wystąpiła o miesiąc wcześniej niż przed rokiem, co nie pozwoliło wybudować podstawy roślin, a susza i wysokie temperatury przyspieszyły wegetację na siłę.

Prognozowane przez KFPZ zbiory zbóż w 2009 roku na poziomie 26,6 mln ton będą najprawdopodobniej znacznie mniejsze. Naszym zdaniem skala strat z powodu dotkliwej suszy, zapowiada się na poziomie większym niż w roku ubiegłym.

Krajowa Federacja Producentów Zbóż

województwo

susza

sytuacja

Zboża jare

Zboża ozime

Pomorskie

głębokasusza w zachodniej cześci oraz centralnej części pomorskiego. Zeroopadów od końca marca!

Nieco lepiej w pasienadmorskim

bardzo zła

lokalniesłabe wschody,

siane wpóźniejszych terminach mogą się odbudować gdy spadnie deszcz

gorzejniż rok temu podczas suszy

Niewyrosły i nie rozkrzewiły się , nie mają podstawy, niższa obsada.

Kujawsko -pomorskie

od początku kwietniabrak opadów

bardzo zła

najgorsza sytuacjadla zbóż jarych rosnących na słabych glebach

jeśli popada wnajbliższych dniach jest szansa na uratowanie część zbóżozimych

Kujawsko-pomorskie

brakopadów

bardzozła

Zaczyna być widaćwyrażne skutki suszy

zboża jare niewzeszły, są bardzo przerzedzone.

zbożaozime bardzo słabe, dolne liście uschły

Nierozkrzewiająsię

Jęczmień ozimyjeszcze nie czuję głodu”

Żuławy

bardzo sucho

widoczne skutki suszy

zboża jare niewzeszły, dużo przepustów

zbożaozime w złej kondycji, zaczynają usychać,żółknąć

Opady w najbliższychdniach będą decydujące.

Zachodniopomorskie

łączne opady wkwietniu ok. 18mm

nie jest najgorzej

douratowania

Zaczęło padać

niewygląda żle

Dolnośląskie

przez cały kwiecieńspadło 5mm

ciężka

zboża jare jeszczedo odratowania jeśli popada w nijbiższych dniach

zboża ozime zaczęły,żółknąć, wysychać, nie rozkrzewiły się

Opolskie

sucho

nierównomiernewschody

ozimew dobrym stanie,

opady potrzebne wnajbliższych dniach

Śląskie/ Opolskie

brakopadów

bardzo źle

zboża ozimewyglądają lepiej, te której posiane były później.

Śląskie

brakopadów

bardzo źle

nierównewschody, dużo przepustów

zbożaozime zaczynają wysychać, żółknąć

Nawet do 25% strat

Wielkopolskie

Dłoń

opadyw kwietniu:

I- 8mm

II- 3mm

źle

jęczmień- na dobrychziemiach dobrze rozkrzewiony. Żle nie wygląda

pszenicaozima, staneła w miejscu, zaczeła żółknąć

pszenżyto- względnie, ostatnie momenty na uratowanie

dużoprzepustów

Wielkopolska

Czempiń

bardzosucho

Przez cały kwieciećw sumie spadło ok 12mm

źle

prawie nie ma

złakondycja

ok 25%strat

gorzej niż w rokuubiegłym

Wielkopolska

Choryń (DANKO)

przez cały kwieciećw sumie spadło ok. 15mm

nie najgorzej

zboża jare sąjeszcze do uratowania najgorzej wyglądają na glebach glinastych

zbożaozime są w złej kondycji, redukcja źdźbeł, nie rozkrzewiło się

Jeżeli nie spadniedeszcz możliwe do 10% strat

Wpisała E.G,/WRP</div"