Ciąg dalszy unijnej pomocy gospodarczej dla Ukrainy

W obecnej sytuacji, problemów Ukrainie nie brakuje. Dlatego każda pomoc jest na wagę złota, również ta gospodarcza. W związku z tym, Unia przedłużyła preferencje celne dla Ukrainy.

Unijne kontyngenty bezcłowe na towary pochodzące z Ukrainy, w tym drób i jaja zostały ustalone na mocy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 374/2014 z dn. 16 kwietnia 2014 r. w sprawie obniżenia lub zniesienia ceł na towary pochodzące z Ukrainy.
Celem było udzielenie przez UE wsparcia gospodarczego dla Ukrainy w związku z bezprecedensowymi wydarzeniami w tym kraju. Rozporządzenie obowiązywało do dn. 1 listopada 2014 r. Na mocy rozporządzenia Parlamentu i Rady (UE) nr 1150/2014 z dn. 29 października 2014 r. zmieniającego rozporządzenie Rady (UE) nr 374/2014, autonomiczne preferencje celne dla Ukrainy zostały przedłużone do dn. 31 grudnia 2015 r. Przepis wszedł w życie w dn. 1 listopada 2014 r., a stosuje się go od dn. 2 listopada 2014 r. Tegoroczne kontynenty przedłużono do 31 grudnia 2014 r., a na 2015 r. wprowadzono również tą samą wielkość kwot.
Bezcłowy, roczny kontyngent dotyczy m.in. 36 tys. ton mięsa drobiu (w tym 20 tys. ton mrożonych tuszek kurcząt i 16 tys. ton innego mięsa i przetworów z drobiu), 40 tys. ton wieprzowiny, 12 tys. ton wołowiny, 3 tys. ton jaj drobiu w skorupkach oraz 1,5 tys. ton jaj, produktów jajecznych i albuminy jaj i mleka.
Renata Struzik, źródło: FAMMU/FAPA