Chorwacja bliżej UE

Chorwacja weszła w ostatni etap negocjacji w sprawie przystąpienia do UE – informuje biuro prasowe Komisji Europejskiej. Jest duża szansa, że rozmowy w tej sprawie mogą się zakończyć już w przyszłym roku. Oprócz Chorwacji, oficjalny status kandydatów na członka Unii mają Turcja i Macedonia.

Ze sprawozdania na temat krajów aspirujących do członkostwa w UE” wynika, że Chorwacja weszła w ostatni etap negocjacji w sprawie przystąpienia do UE. Ten liczący 4,4 mln mieszkańców kraj powinien kontynuować działania w celu spełnienia warunków członkostwa w UE, zwłaszcza w zakresie zwalczania korupcji i przestępczości zorganizowanej.

Chorwacja miała nadzieję, że w 2011 r. stanie się 28 państwem członkowskim UE. Jednak spór graniczny ze Słowenią opóźnił rozmowy akcesyjne o ponad rok. Niedawno, po tym jak obu krajom udało się osiągnąć porozumienie, negocjacje ponownie wznowiono – informuje biuro prasowe KE.

Od publikacji sprawozdania w zeszłym roku trzy kraje – Albania, Czarnogóra i Islandia – złożyły wniosek o przystąpienie do UE. Islandii szybko udało się pokonać pierwsze przeszkody na drodze do członkostwa: Rada UE zwróciła się do Komisji o wydanie opinii na temat wniosku Islandii.

Albania i Czarnogóra dołączyły do trzech pozostałych krajów Bałkanów Zachodnich aspirujących do członkostwa: Serbii, Bośni i Hercegowiny oraz Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii. Mimo światowego kryzysu, kraje bałkańskie poczyniły postępy na drodze do integracji z UE. Jednak wiele pozostaje jeszcze do zrobienia.

Ze sprawozdania wynika, że ostatnie wybory parlamentarne w Albanii i Czarnogórze odbyły się zgodnie z przyjętymi standardami. Oba kraje muszą podejmować dalsze działania na rzecz umacniania praworządności. Raport zaleca również, aby UE zawarła tymczasowe porozumienia handlowe z Serbią oraz aby Bośnia i Hercegowina przyspieszyła najważniejsze reformy.

Choć Serbia i Była Jugosłowiańska Republika Macedonii muszą pokonać jeszcze wiele przeszkód zanim staną się członkami UE, w styczniu 2010 roku obywatele tych krajów najprawdopodobniej będą mogli podróżować do krajów UE bez wizy.

W sprawozdaniu podkreślono, że UE docenia postępy, jakie poczyniła Turcja w zakresie reform politycznych, poprawę wrogich od niemal stu lat stosunków z Armenią, a także starania na rzecz zakończenia konfliktu z mniejszością kurdyjską.
Kosowo, była prowincja Serbii, która w lutym 2008 r. ogłosiła niepodległość, znajduje się jeszcze w bardzo wczesnej fazie stosunków z UE.