Choroba niebieskiego języka we Francji

We Francji zanotowano kolejny przypadek choroby niebieskiego języka, serotyp 1 (BTV1). Choroba wystąpiła w stadzie alpak na północnym wschodzie kraju. Poprzednio notowano ją na południowym zachodzie i w Bretanii.

Minister rolnictwa wezwał farmerów do jak najszybszego przeprowadzenia szczepień. Miały się one zakończyć 30 kwietnia, ale uległy opóźnieniu i do 15 kwietnia zaszczepiono tylko 42% bydła i owiec. Dotychczas we Francji zanotowano 32 321 przypadków BTV8 i BTV1.