Choroba niebieskiego języka w Unii Europejskiej

Zasięg występowania choroby niebieskiego języka stale powiększa się. Jest to skutkiem zmian klimatu – owady kłujące przenoszące wirusa wywołującego chorobę wraz z ociepleniem klimatu występują coraz dalej na północy.

Logo CBR:


Po raz pierwszy chorobę niebieskiego języka wykryto w Europie Północnej w sierpniu 2006 r. Od tego czasu zanotowano ponad 3 tys. zachorowań w 2450 gospodarstwach, głównie w Holandii, Belgii, Niemczech, Francji i Luksemburgu. W celu ograniczenia występowania choroby ustala się tereny, na których obowiązują restrykcje dotyczące transportu zwierząt. Ostatnio za tereny objęte restrykcjami uznano obszary w Czechach przylegające do granicy niemieckiej oraz pewne rejony w Hiszpanii.

(Agra Europe 2007, nr 2276, s. EP/7)
W.M.

N