Chloropiryfos – wycofany z użycia!

Wiele sygnałów docierało do praktyki, że tytułowa substancja czynna może zostać wkrótce wycofana z użycia w ochronie roślin. Niestety, wciąż trudno potwierdzenia tych doniesień szukać na stronach resortu (stan z 24 stycznia br.), a jest to dość ważne dla producentów roślin.

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2020/18 z 10 stycznia 2020 r w sprawie nieodnowienia zatwierdzenia substancji czynnej chloropiryfos, jednoznacznie wyrokuje:

♦ Państwa członkowskie cofają zezwolenia na środki ochrony roślin zawierające chloropiryfos jako substancję czynną najpóźniej do 16 lutego 2020 r.
♦ Dodatkowy okres na zużycie zapasów przyznany przez państwa członkowskie zgodnie z art. 46 rozporządzenia (WE) nr 1107/2009 upływa najpóźniej 16 kwietnia 2020 r.

Co to oznacza dla praktyki: ● na obszarze wszystkich krajów UE, środki zawierające tytułową substancję czynną można stosować wyłącznie do 16 kwietnia. Tej granicznej daty nie znajdzie się jeszcze w „Rejestrze środków ochrony roślin…” prowadzonym przez MRiRW, ale decyzja organu UE jest wiążąca i pewna.

Środki (profesjonalne i amatorskie) zawierające chloropiryfos jako samodzielny składnik, bądź komponent mieszaniny handlowej, figurujące jeszcze w rejestrze: Actipir 480 EC, Arlopyr 480 EC, Atena 480 EC, Chlorop-Pro 480 EC, Crasher, Cronus 480 EC, Cyperpirifos 550 EC, Cyren 480 EC, Daskor 440 EC, Decore 480 EC, Dursban 480 EC, Dursban Delta 200 CS, Helios 480 EC, Insodex 480 EC, Jetban 480 EC, Klon 480 EC, Klon Max 550 EC, Kloń 48 EC, Melia EC, Neorel EC, Neptun 480 EC, Nurelle D 550 EC, Owadofos Extra 480 EC, Pyrifos 480 EC, Pyrinex 250 CS, Pyrinex 480 EC, Pyrinex M22 EC, Pyrinex Supreme 262 ZW, Pyrisimex 480 EC, Reldan 225 EC, Rook 480 EC, Troll 550 EC.

Katarzyna Kupczak