Chłop potęgą jest i basta…

O tym, że chłop potęgą jest będziemy mogli się przekonać w najbliższą niedziele 23 kwietnia w Racławicach  gdzie odbędą się wybory “Chłopa Roku”.

Celem imprezy, której już po raz dwudziesty trzeci  głównym organizatorem jest gmina Racławice, jest przede wszystkim upowszechnianie wiejskiej kultury, ukazanie życia wsi, jej tradycji i obrzędowości oraz promocja Racławic.

Doroczne obchody, których głównym punktem jest konkurs umiejętności i sprawności kandydatów do tytułu “Chłopa Roku”, połączone ze zlotem Wojciechów i Bartoszów, integrują wiele środowisk rolniczych i pozarolniczych i cieszą się szerokim zainteresowaniem odbiorców. Z czasem stały się ogólnopolską uroczystością, która trwałe wpisała się w kalendarz imprez gminy Racławice, ale również województwa małopolskiego.

Kandydatów do konkursu o tytuł “Chłopa Roku”  typują wojewódzkie izby rolnicze oraz  rolnicze organizacje związkowe. “Chłopem Roku” zostanie osoba, która uzyska najwięcej punktów w konkurencjach  sprawnościowych (np. dojenie sztucznej krowy oraz artystycznych (zaśpiewanie piosenki ludowej ze swojego regionu, taniec ludowy). Wszyscy zawodnicy będą musieli występować w strojach ludowych ze swojego regionu.

Udział w uroczystościach jest też doskonałą okazją do zwiedzenia miejsc związanych z Kościuszkowską Wiktorią z 4 kwietnia 1794 roku, w czasie której to chłopi właśnie, pod wodzą Naczelnika w sukmanie, stali się wzorem umiłowania wolności i wierności ideałom „Bóg, Honor i Ojczyzna” – zachęca do przyjazdu do Racławic Małgorzata Sadowniczyk, zastępca wójta gminy Racławice.

Źródło: UG Racławice