Chłop potęgą jest i basta

W niedzielę 24 kwietnia 2016 roku w Racławicach w województwie małopolskim już po raz dwudziesty drugi odbędą się wybory ,,Chłopa Roku ’’. Celem imprezy organizowanej przez Stowarzyszenie na Rzecz Dialogu Współpracy i Rozwoju – Racławice jest przede wszystkim upowszechnianie wiejskiej kultury, ukazanie życia wsi, jej tradycji i obrzędowości oraz promocja Racławic.

– Święto to, integrujące wiele środowisk rolniczych i pozarolniczych, ciesząc się szerokim zainteresowaniem odbiorców, stało się ogólnopolską uroczystością i na trwałe wpisało się w kalendarz imprez gminy Racławice. Połączone z konkursem umiejętności i sprawności kandydatów do tytułu ,,Chłopa Roku’’ zlotem Wojciechów i Bartoszów corocznie gromadzi na słynnych racławickich polach tysiące Polaków – rolników i ich wiernych przyjaciół – informują organizatorzy konkursu..
Jak udało się nam ustalić kandydaci występują w strojach ludowych z regionu, z którego się wywodzą. Zwycięzcą konkursu – Chłop Roku 2016 zostanie ten kandydat, który wykaże się siłą, sprawnością i zaradnością, a także fachową wiedzą rolniczą oraz najlepiej zabawi publiczność śpiewem, tańcem i dowcipem.