Chiński rynek coraz bliżej

Podsekretarz stanu Marian Zalewski uczestniczył 22 marca w spotkaniu otwierającym misję ekspertów Administracji Certyfikującej i Akredytującej (CNCA) Chińskiej Republiki Ludowej, odpowiedzialnej m.in. za bezpieczeństwo żywności eksportowanej do i importowanej z Chin, która ma na celu przeprowadzenie kontroli 12 zakładów starających się o dopuszczenie do eksportu mięsa drobiowego i jego produktów na rynek chiński.

Na spotkaniu obecni byli przedstawiciele MRiRW, Głównego Inspektoratu Weterynarii, Wojewódzkich i Powiatowych Lekarzy Weterynarii oraz branży drobiarskiej.
Minister Zalewski podkreślił wieloletnią współpracę Polski i Chin w dziedzinie rolnictwa, zaś przewodniczący delegacji chińskiej Wang Gang wyraził nadzieję, że dzięki tej kontroli współpraca między oboma krajami ulegnie pogłębieniu. Strona chińska wyraziła zadowolenie z faktu, że będzie mogła przeprowadzić kontrolę polskich zakładów, dzięki czemu będzie miała pogłębione zrozumienie kwestii weterynaryjnych.
Na spotkaniu uszczegółowiono program kontroli, udzielono dodatkowych wyjaśnień w kwestiach weterynaryjnych, a strona chińska przedstawiła procedury kontroli.
Kontrola rozpoczęła się od 23 marca i potrwa do 1 kwietnia br.