Chemtura AgroSolution – rozwiązania dla rolnictwa

Poprzednio znana jako Chemtura Crop Protection, firma zmieniła nazwę na Chemtura AgroSolutions, aby wyraźniej podkreślić swoją długoterminową strategię, nowe inicjatywy i inwestycje, które mają zapewnić jeszcze większą liczbę kompleksowych rozwiązań dla partnerów i klientów.

Zmiana nazwy nie oznacza jednak całkowitej zmiany oferty i organizacji firmy. Chemtura AgroSolutions będzie wspierać rozwój i rejestrację nowych produktów, czemu ma służyć nowe centrum rozwoju technologii, które powstanie w ciągu najbliższego roku. Wszystko to, aby zaspokoić potrzeby klientów w zakresie najlepszych rozwiązań służących zapewnieniu zdrowych i wysokich plonów.

W ramach Chemtura AgroSolutions powstanie ponadto zupełnie nowy dział – Actives Division. Będzie się on koncentrował na marketingu substancji aktywnych i kierowaniu ich na nowe rynki. Zapewni to skuteczną konkurencję z dostawcami generycznych produktów agrochemicznych.

Chemtura AgroSolutionsTM jest wiodącym światowym dostawcą rozwiązań dla rolnictwa, oferującym szeroką paletę fungicydów, herbicydów, insektycydów, akarycydów, regulatorów wzrostu roślin oraz zapraw nasiennych, które podnoszą jakość i prowadzą do wzrostu plonów upraw na całym świecie.