Chcesz usunąć drzewo lub krzew z posesji?

Nowelizacja ustawy o ochronie przyrody z 2015 roku wprowadziła szereg ułatwień w zakresie uzyskiwania zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów na prywatnych nieruchomościach. Jak teraz pozbyć się niechcianych drzew lub krzewów z posesji?

Aby usunąć krzewy z ogrodów przydomowych, nie jest wymagane żadne zezwolenie. Z kolei drzewa lub krzewy przełamane lub przewrócone podczas burz, czy np. wichur mogą być usuwane przez odpowiednie służby np. straż pożarną, czy jednostki oczyszczania gminy. Można też samemu usunąc takie drzewo lub krzew, jednak wcześniej musi je zobaczyć urzędnik gminy, aby mógł on faktycznie stwierdzić, że zostało ono uszkodzone przez czynniki zewnętrzne (pogoda), a nie któregoś z domowników, sąsiadów, itp…

W przypadku drzew lub krzewów zagrażających życiu lub zdrowiu w sposób nagły, mogą one być usuwane przez służby takie, jak, np. straż pożarna, wojsko i służba medyczna. Osoby prywatne, czyli np. domownicy mogą usunąć takie drzewo bez zezwolenia, jeśli powyższe służby nie mogą akurat przyjechać na miejsce, a z usunięciem takiego drzewa nie można zwlekać. Jest to tzw. stan wyższej konieczności.

Podsumowując: krzewy z ogródka można usuwać zawsze. Z drzewami jest już większy problem: musi ono być wyłamane przez wichurę lub burzę, ewentualnie zagrażać życiu lub zdrowiu w sposób nagły. Co to dokładnie oznacza? A na przykład to, że przydomowe drzewa mogą uszkodzić linie wysokiego napięcia nad posiadłością, jeśli rosną w ich pobliżu i wysokością zbliżają się do nich. To z kolei (zerwane linie przez uginające się pod naporem wiatru gałęzie) może bezpośrednio zagrażać zdrowiu lub życiu ludzi.

Obecnie za zarządzanie zielenią poprzez wydawanie zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów odpowiadają samorządy. W ten sposób kształtują one lokalną gospodarkę przestrzenną.

Jednocześnie należy podkreślić, że nie ponoszą opłat za usunięcie drzew i krzewów wszystkie osoby fizyczne, które usuwają je na cele niezwiązane z działalnością gospodarczą, jak również wszystkie podmioty usuwające drzewa lub krzewy obumarłe bądź nierokujące szans na przeżycie.

Źródło: KRIR