Chcesz dopłaty obszarowe – złóż oświadczenie

Rolnicy, którzy chcą otrzymać płatności obszarowe za 2016 r. do gruntów dzierżawionych z Agencji Nieruchomości Rolnych muszą posiadać do nich tytuł prawny. Dlatego do 31 sierpnia 2016 roku powinni złożyć do kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oświadczenie, w którym wskażą tytuł prawny do tych gruntów.

Formularz oświadczenia można pobrać z portalu internetowego ARiMR lub w każdym biurze powiatowym ARiMR.

Od roku 2016 bowiem,  płatności bezpośrednie, płatności ONW, płatność rolno-środowiskowo-klimatyczna (PROW 2014-2020), płatność ekologiczna (PROW 2014-2020) i płatność rolnośrodowiskowa (PROW 2007-2013) do działek rolnych wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa (należących do Agencji Nieruchomości Rolnych) przysługują tylko tym rolnikom, którzy na dzień 31 maja w roku złożenia wniosku, posiadają tytuł prawny do tych działek.