Chcą wprowadzi zakaz hodowli zwierząt na futro

Sejmowa Komisja do Spraw Petycji 23 lutego rozpatrzyła petycję Stowarzyszenia Otwarte Klatki, w sprawie zmiany ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt w zakresie wprowadzenia zakazu hodowli zwierząt z rodziny psowatych na futro.

Petycja dotyczy podjęcia inicjatywy ustawodawczej mającej na celu nowelizację ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt. Do petycji została załączona propozycja nowelizacji ww. ustawy.

Wnoszący petycję proponuje nowelizację skutkującą całkowitym zakazem hodowli psowatych (lisów i jenotów) na futro.

W ocenie Stowarzyszenia Otwarte Klatki hodowla psowatych odbywa się w niewielkich klatkach, a psowate są zwierzętami ruchliwymi, na wolności poruszającymi się po znacznych terytoriach. Zamknięcie w klatce powoduje nadmierne cierpienie tych zwierząt.

Projekt nowelizacji przewiduje dodanie nowego art. 13a oraz nowelizację art. 37 w ust 1 i 4. Ponadto podmiot wnoszący petycję proponuje nowelizację art. 2 pkt 3 ustawy z dnia 29 czerwca 2007 r. o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich.

Źródło: Sejm RP