Chcą sprzedawać ziemniaki do innych krajów unijnych

Producenci ziemniaków z wojewódzka łódzkiego wnioskują do ministra rolnictwa o podjęcie działań ułatwiających przemieszczanie ziemniaków do państw Unii Europejskiej poprzez wykorzystanie programu de minimis do pełnego finansowania badań ziemniaków przeznaczonych do sadzenia.

Obecnie, jak zaznaczają rolnicy,  poziom bakteriozy pierścieniowej w Polsce jest wysoki i daje naszemu krajowi jedno z ostatnich miejsc w Unii Europejskiej. Taki stan oznacza znaczne ograniczenia w przemieszczaniu ziemniaków w UE.

Rolnicy chcący przemieszczać lub eksportować ziemniaki zgłaszaliby zapotrzebowanie badań na bakteriozę ziemniaków sadzeniaków przed wysadzeniem w pole do Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa (jest to najtańszy i najbardziej efektywny sposób walki z bakteriozą pierścieniową pozwalający na wysadzanie ziemniaków sadzeniaków o znanej zdrowotności). Po wykonaniu badań na bakteriozę pierścieniową rolnicy składaliby wniosek do PIORiN o udzielenie pomocy de minimis pokrywającej całkowity koszt badań – mówi Józef Kokoszka, przewodniczący Sekcji Producentów Ziemniaków NSZZ RI ,,Solidarność’’.