Nie chcą renacjonalizacjii zasad WPR

Komitety Copa i Cogeca z zadowoleniem przyjęły apele posłów do Parlamentu Europejskiego o Zwiększenie budżetu UE, w tym na nie ograniczanie wydatków na rolnictwo. Wydarzenie to miało miejsce w minionym tygodniu podczas głosowania posłów do PE nad kolejnymi wieloletnimi ramami finansowymi (WRF), w których wzywa się do ograniczenia wydatków na rolnictwo.

– To dobra wiadomość, że Komisja Rolnictwa Parlamentu Europejskiego przyjęła opinię posła Sofia Ribeiro w sprawie kolejnych wieloletnich ram finansowych (WRF), w którym wzywa się do zwiększenia wkładu budżetowego państw członkowskich do poziomu ponad 1,0% PKB. Popieramy apele posłów do PE o znalezienie nowych pieniędzy na finansowanie zarówno starych, jak i nowych priorytetów. Cieszę się, że nie chcą żadnych cięć w unijnym budżecie gospodarstw rolnych i chcą utrzymać płatności bezpośrednie dla rolników. Podobnie jak Copa i Cogeca, nie chcą renacjonalizacji zasad WPR  – mówi Pekka Pesonen, sekretarz generalny Copa – Cogeca

W ocenie największych europejskich rolniczych związków zawodowych państwa członkowskie muszą zwiększyć swoje wkłady budżetowe, aby umożliwić WPR wypełnienie jej roli w pomaganiu rolnikom w zapewnieniu zrównoważonych dostaw żywności po przystępnych cenach dla konsumentów w tym samym czasie, co utrzymanie dynamiki obszarów wiejskich.

Źródło: Copa – Cogeca