CETA w Parlamencie Europejskim

Parlament Europejski

Dziś, tj. 10 listopada 2016, głównym tematem obrad Komisji Handlu Międzynarodowego w Parlamencie Europejskim będzie podpisana przez Unię Europejską umowy gospodarczo – handlowej z Kanadą (CETA). Zgoda Parlamentu Europejskiego jest bowiem konieczna, by porozumienie to weszło w życie.

CETA jest kompleksową umową i obejmuje szereg aspektów współpracy gospodarczej pomiędzy UE a Kanadą (handel towarami i usługami, inwestycje, w tym ich ochrona, zamówienia publiczne, handlowe aspekty własności intelektualnej, konkurencja, ochrona konsumenta). Ma mieszany charakter co oznacza, że parlamenty narodowe będą mieć prawo do jej oceny w procesie ratyfikacji i będą miały decydujący udział we wprowadzaniu jej w życie.

Jak udało się nam ustalić tymczasowe stosowanie porozumienia rozpocznie się po wyrażeniu zgody przez Parlament Europejski i będzie funkcjonowało do ratyfikacji CETA przez wszystkie państwa członkowskie UE, co może trwać kilka lat. Sprzeciw któregokolwiek z nich lub Parlamentu Europejskiego powoduje, że umowa nie wchodzi w życie, a tymczasowe stosowanie zostaje anulowane.

Źródło: Parlament Europejski