Ceny żywności w górę

Jak poinformował Główny Urząd Statystyczny, ceny żywności we wrześniu br. były wyższe niż w analogicznym okresie ub. roku o 5,2%. Znacznie podrożały pieczywo oraz produkty zbożowe – przeciętnie o 9,0%. Najbardziej podrożała mąka, bo aż o 24,4%. Wzrost cen żywności ma związek z wysokimi cenami zbóż na światowym rynku.

Wzrost cen wynika z drożejącego ziarna zbóż, związanego ze zwiększonym popytem na pszenicę konsumpcyjną na rynkach światowych, a także ze zwiększeniem upraw roślin przeznaczonych na biopaliwa. W porównaniu z wrześniem 2006 r. odnotowano wzrost cen pszenicy o prawie 70% i żyta o 60%.

Więcej niż w przed rokiem konsumenci płacili również za mięso – o 4,5%. W największym stopniu podrożał drób – o 17,2% oraz wędliny drobiowe – o 7,0%. Podwyżki cen drobiu związane są ze wzrostem popytu krajowego, a także rosnącym eksportem do krajów Unii Europejskiej, związanym z nadal niskimi cenami drobiu w Polsce. Ceny drobiu charakteryzują się dużymi wahaniami z miesiąca na miesiąc, wynikającymi z prawa popytu i podaży. Ponadto od 2006 r. obserwuje się wzrostową tendencję spożycia drobiu w Polsce. Ceny mięsa wieprzowego utrzymały się przeciętnie na poziomie sprzed roku, a wędliny wysokogatunkowe i kiełbasy trwałe podrożały w znacznie mniejszym stopniu – o 1,5%.

W grupie mleko, sery i jaja” największy wzrost cen, zaobserwowany głównie w ostatnich dwóch miesiącach, związany jest m.in. z tendencją wzrostową cen skupu mleka (o ok. 26%). Dotyczy to głównie serów dojrzewających i topionych – o 10,7% oraz mleka – o 9,7%. Znacznie podrożały również śmietana i śmietanka – o 7,6%, jaja – o 6,0% i sery twarogowe – o 5,8%. W grupie “oleje i pozostałe tłuszcze” największy wzrost cen dotyczył masła – o 15,1%, co związane jest ze znacznie zwiększonym eksportem (o ok. 40% w okresie ośmiu miesięcy b.r. o porównaniu z analogicznym okresem ub. roku). Ceny tłuszczów roślinnych wzrosły w znacznie mniejszym stopniu – o 3,7%.

Zmiany cen artykułów o sezonowych zmianach podaży i cen, tj. owoców i warzyw ukształtowały się odmiennie: owoce były droższe niż przed rokiem przeciętnie o 26,1%, przy czym niekorzystne warunki pogodowe na wiosnę br. (przymrozki w maju) i niskie zbiory spowodowały wzrost cen m. in. jabłek o 46,9%, a śliwek o 67,5%. Szacuje się, że zbiory owoców z drzew będą ponad dwukrotnie mniejsze. Warzywa były tańsze przeciętnie o 7,0%, w tym ziemniaki – o 42,1%, co wynika z wyjątkowo wysokich cen w ub. roku i znacznie lepszych zbiorów w 2007 r.

Spośród napojów, największy wzrost dotyczył kawy – o 7,6%, będący wynikiem wzrostu cen kawy na rynkach światowych. Nastąpiły również podwyżki cen soków – o 5,4% w skali roku.

Opr. MS
Wrp.pl
źródło: GUS