Ceny żywności jak sprzed 6 lat

Ceny żywności w lipcu znowu poszły w dół. Co prawda były to spadki niewielkie, ale w porównaniu do analogicznego okresu ub.r., żywność znacznie potaniała.

W lipcu 2015 roku indeks światowych cen żywności FAO zmniejszył się i już po raz kolejny sięgnął najniższego od 6 lat (tj. od września 2009 r.) poziomu. Co prawda spadek ten nie był zbyt duży w skali miesiąca (-1% w porównaniu do czerwca), ale wobec lipca 2014 roku indeks zmniejszył się o prawie 20%.
Oznacza to po dwóch miesiącach stabilizacji (w październiku oraz listopadzie’2014 r.) już ósmy miesiąc z rzędu powrót do spadkowej tendencji notowanej od marca do września poprzedniego roku. W skali miesięcznej przy spadku cen olejów oraz artykułów mleczarskich przeważyły wzrosty cen cukru oraz zbóż. Równocześnie ceny mięsa były stabilne.

W lipcu 2015 roku indeks cen olejów roślinnych FAO był na poziomie 147,6 pkt. wobec 156,2 pkt. w czerwcu br., czyli był niższy o 9 pkt. (lub 5,5%) wobec 181,1 pkt. w lipcu 2014 roku. Lipcowy indeks dla olejów był najniższy od lipca 2009 roku. Spadek wartości tego indeksu odzwierciedlał gwałtowny spadek cen przede wszystkim oleju palmowego i sojowego. Ten pierwszy potaniał dzięki rosnącej produkcji w Azji Płd. Wschodniej oraz spowolnienia eksportu zwłaszcza z Malezji. Spadek cen oleju sojowego był napędzany rosnącą jego podażą w Ameryce Południowej oraz perspektywami obfitej podaży w całym sezonie 2015/16. Dodatkowo kontynuacja niskich cen paliw płynnych ciążyła nad rynkiem olejów roślinnych.

W lipcu 2015 roku indeks cen zbóż FAO był na poziomie 166,5 pkt. wobec 163,2 pkt. w czerwcu br., czyli był wyższy o 3,3 pkt. (lub 2%) wobec 185,2 pkt. w lipcu 2014 roku (-10%). Niekorzystna pogoda w Ameryce Płn. Oraz w Europie umocniła ceny pszenicy i zbóż paszowych w pierwszej połowie lipca br., które to ceny erodowały w drugiej połowie lipca br. dzięki poprawie perspektyw dla aury. Ceny ryżu spadały odzwierciedlając silną konkurencję eksporterów przy słabym popycie na rynkach międzynarodowych.
Renata Struzik, źródło: FAMMU/FAPA