Ceny żywca zwyżkują

Według danych Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej (ZSRIR) średnia cena zakupu żywca wieprzowego za I półrocze 2016 r. wyniosła 5,57 zł/kg w masie poubojowej ciepłej (mpc), czyli 4,35 zł/kg w masie żywej i była o 0,3% wyższa niż cena za I półrocze 2015 r., kiedy to wynosiła  4,33 zł/kg wagi żywej.

Przeciętna cena zakupu żywca wieprzowego w II kwartale 2016 r. wyniosła 4,56 zł/kg w masie żywej i była o 10,1% wyższa niż odnotowana w I kwartale br. (4,15 zł/kg). W stosunku do ceny z II kwartału 2015 r. cena była o 4,0% wyższa.

Według danych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w lipcu 2016 r. odnotowano w Polsce kolejny wzrost cen zakupu żywca wieprzowego. Średnia jego cena w ubojniach trzody wyniosła 5,38 zł/kg w masie żywej. W stosunku do czerwca 2016 r. cena wieprzowiny wzrosła o 7,7%, a w stosunku do lipca 2015 r. cena wieprzowiny wzrosła o 22,9%.

Od kilku tygodni wyraźna wzrostowa tendencja jeśli chodzi o poziom cen żywca wieprzowego w Polsce wyhamowała. Dynamika spadku jest jednak nieznaczna.  Cena zakupu w analizowanym tygodniu wyniosła 5,31 zł/kg i w stosunku do tygodnia poprzedniego spadła o 3 grosze (-0,5%), a w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego (4,36 zł/kg) cena była wyższa o 21,8%. W stosunku do ceny długoterminowej (za lata 2011-2015), wynoszącej 5,15 zł/kg średnia cena w Polsce notowana obecnie jest wyższa o ok. 3,2% – informuje MRiRW.

Źródło: MRiRW