Ceny żywca wieprzowego wciąż spadają

Od początku października na rynku źywca wieprzowego utrzymuje się silna spadkowa tendencja cen. Pod koniec listopada trzoda chlewna skupowana była średnio po 3,21zł/kg, tj. taniej o prawie 2% w relacji tygodniowej oraz prawie 5% w stosunku do 2006r. Specjaliści z Banku Gospodarki Żywnościowej szacują, że w całym IV kwartale br. średnia cena ukształtuje się w granicach 3,35-3,50 zł/kg, tj. na poziomie zbliźonym do ubiegłorocznego (3,49 zł/kg).

Kolejne tygodnie mogą przenieść dalszy, nieznaczny, sezonowy spadek cen, tym niemniej jego dynamika powinna stopniowo wygasać. Niemniej, gwałtowny wzrost cen zbóż a w ślad za nim pasz przemysłowych spowodował pogorszenie i tak już nie najlepszych ekonomicznych warunków hodowli i chowu. Pod koniec listopada odnotowano dalsze zawężenie relacji cen żywca do cen targowiskowych żyta do 4,8:1 wobec 5,7:1 we wrześniu i 6,6:1 przed rokiem. Powyższa sytuacja skutkuje brakiem zainteresowania rozwojem produkcji trzody, co przejawia się spadkiem popytu na prosięta a co za tym idzie systematyczną obniżką ich cen. W analizowanym okresie w obrocie targowiskowym za prosięta płacono przeciętnie 69,30 zł/szt, tj. o ponad 21% mniej niż przed rokiem oraz 3% mniej w relacji miesięcznej.

źródło: AgroTydzień nr 27- Bank BGŻ
opr. MS
Wrp.pl