Ceny ziemi wciąż rosną

Średnia cena gruntów rolnych z państwowych zasobów Agencji Nieruchomości Rolnych w III kwartale 2011 r. wyniosła nieco ponad 17 tys. zł za 1 ha, poinformowała Grażyna Kapelko – Rzecznik Prasowy ANR. W porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego cena jest wyższa o 2070 zł, czyli o 13,8%.

W porównaniu do II kw. 2011 r. nastąpił wzrost średniej ceny o 393 zł, czyli o 2,3%, a w stosunku do I kwartału br. o 1957 zł, czyli o 12,9%.
Największy wzrost średnich cen nastąpił w województwie świętokrzyskim.

Źródło: ANR

Najwyższe ceny uzyskano w województwach: kujawsko-pomorskim (25,4 tys. zł za 1 ha), śląskim (24,3 tys. zł/ha) i opolskim (22,9 tys. zł/ha), a najniższe w województwach: lubelskim (11,0 tys. zł) podkarpackim (11,4 tys. zł/ha) i lubuskim (11,9 tys. zł).
Najwyższe ceny uzyskiwano w grupie obszarowej o powierzchni 300 ha i więcej – 19,9 tys. zł za 1 ha oraz do 1 ha – 19,5 tys. zł za 1 ha. Najniższe zaś w grupie obszarowej 1-10 ha – 15,4 tys. zł za 1 ha.

W okresie lipiec-wrzesień 2011 r. ANR sprzedała prawie 29,1 tys. ha, tj. o ponad 2,5 tys. ha (10%) więcej niż w poprzednim kwartale i o prawie 13 tys. ha (80%) gruntów więcej niż w analogicznym okresie 2010 r. Od początku bieżącego roku (do IX.2011) ANR sprzedała ponad 80 tys. ha, tj. prawie o 26 tys. ha więcej, niż w tym samym okresie ubiegłego roku.
Według stanu na koniec września 2011 r. w Zasobie WRSP pozostaje nieco ponad 2 mln ha, w tym w dzierżawie jest 1,5 mln ha, czyli 75% powierzchni Zasobu.
Źródło: ANR