Ceny ziemi rolnej poszybowały w górę

Ceny gruntów rolnych z roku na rok rosną. W ostatnich miesiącach odnotowano kolejne zwyżki cen. Powodem może być nowa ustawa dotycząca obrotu ziemią, która ma zacząć obowiązywać od początku maja br.

W 2015 roku za hektar gruntów z Agencji Nieruchomości Rolnych płaciliśmy średnio 29,5 tys. zł. To o 15% więcej niż rok wcześniej i 60 razy więcej niż w 1996 roku. Warto tu zauważyć, ze państwowa ziemia i tak jest tańsza od tej prywatnej. Na wolnym rynku hektar kosztuje średnio 38,6 tys. zł.
– W ubiegłym roku dokonaliśmy około 11 tys. transakcji sprzedaży gruntów będących w naszym zasobie. Średnia cena uzyskana za jeden hektar w obrocie agencyjnym wyniosła 29,5 tys. zł. Jest to jednak cena wyższa średnio o 15 proc. niż w 2014 roku, choć obserwujemy duże dysproporcje, zarówno pomiędzy regionami, jak i w skali kraju. W wolnym obrocie dysponujemy wyłącznie danymi Głównego Urzędu Statystycznego i tu średnia cena wyniosła ok. 38,5 tys. zł – mówi agencji Newseria Biznes Witold Strobel, rzecznik prasowy Agencji Nieruchomości Rolnych.
Nowa ustawa o obrocie ziemią wprowadzi restrykcje, przez które zakup nieruchomości rolnych może być znacznie trudniejszy, a to z kolei może mieć wpływ na liczbę transakcji, a co za tym idzie również na ceny. – W myśl założeń tej ustawy nabywcą gruntów będzie przede wszystkim rolnik indywidualny, ale w okresie przejściowym przewidujemy przede wszystkim długoterminową dzierżawę gruntów. Tym samym transakcji sprzedaży będzie na rynku zapewne mniej – ocenia Strobel.
Najdrożej zapłacimy za ziemię w województwach: wielkopolskim i kujawsko-pomorskim. Tutaj hektar kosztuje średnio powyżej 40 tys. zł. Cena ta jest o 20% wyższa niż przed rokiem. Województwo opolskie nie jest gorsze – cena za hektar to średnio prawie 39 tysięcy złotych. Z kolei najtańsza jest ziemia na Lubelszczyźnie i Podlasiu – kolejno 15 i 17 tys. zł/ha. Jak więc widać, dysproporcje pomiędzy cenami w różnych regionach kraju są spore.
Jak zauważa Newseria, „z danych ANR wynika, że najwyższe średnie ceny uzyskano za nieruchomości największe, pomiędzy 100 a 299 ha, – 43,7 tys. zł/ha. Takich transakcji w skali kraju było jednak niespełna 80. Przy niewielkich areałach, do 10 ha, cena wyniosła 22,7 tys. zł/ha”.
Najwiękssze zainteresowanie kupnem ziemi wykazywali rolnicy indywidualni, a nie, jak wcześniej prognozowano – zagraniczni inwestorzy. Zapowiadana nowelizacja ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego nie wpłynęła znacząco na zainteresowanie obcokrajowców naszą ziemią przed 1. maja 2016 roku, kiedy to ma wejść w życie.
Cena ziemi rolnej w Polsce, pomimo dużych podwyżek, wciąż jest trzykrotnie niższa niż średnio w krajach europejskich. Nie wiadomo wciąż jeszcze, jaki wpływ na ceny będzie miała ww. . Z jednej strony, mogą one spaść ze względu utrudnienie warunków sprzedaży, a co za tym idzie, mniejszy popyt. Z drugiej strony, ziemia rolna na sprzedaż stanie się towarem deficytowym, więc możliwość jej sprzedaży może spowodować spore zainteresowanie kupnem.
Źródło: Newseria