Ceny ziemi idą w górę

Jak wynika z najnowszych danych średnia cena transakcyjna nieruchomości rolnych z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa w IV kwartale 2007 roku wyniosła 11 089 zł za 1 ha i była wyższa od analogicznej ceny w III kwartale 2007 r. (10 327 zł/ha) o 762 zł (tj. o 7,4 %). Natomiast w porównaniu z IV kwartałem 2006 r. cena 1 ha gruntów rolnych wzrosła o 2 760 zł (z 8 329 zł), czyli o 33,1 %. N

W IV kwartale 2007 r. Agencja najdrożej sprzedawała grunty rolne w województwach: małopolskim (ponad 22 tys. zł/ha), wielkopolskim (prawie 16 tys. zł/ha), kujawsko-pomorskim (ponad 14,6 tys. zł). Natomiast mniej niż za 8 tys. zł za 1 ha można było kupić nieruchomości rolne z Zasobu WRSP tylko w województwie podlaskim. Do 10 tys. za 1 ha trzeba było zapłacić w województwach: zachodniopomorskim (8,6 tys./ha), lubuskim (8,7 tys./ha), podkarpackim(9,1 tys./ha), lubelskim (9,2 tys./ha), pomorskim (9,5 tys./ha).

W 2007 roku Agencja sprzedała ponad 103 tys. ha gruntów z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa (w 2006 roku – 107 tys. ha). Najwięcej w województwach: zachodniopomorskim (21 746 ha), warmińsko-mazurskim (21 684 ha), lubuskim (9 640 ha), dolnośląskim (9 023 ha). W Zasobie do rozdysponowania pozostało około 345 tys. ha, natomiast w dzierżawie jest prawie 1 mln 840 tys. ha.

Najwięcej gruntów do rozdysponowania znajduje się na terenach województw: zachodniopomorskiego (ponad 60 tys. ha), warmińsko-mazurskiego (prawie 50 tys. ha), lubuskiego (ponad 37 tys. ha), dolnośląskiego (prawie 36 tys. ha). Z kolei najmniej gruntów Agencja posiada w województwach: małopolskim (nieco ponad 5 129 ha), podlaskim i kujawsko-pomorskim (po ok. 7 000 ha).

źródło: Grażyna Kapelko (ANR)
na podst. ZGZ

N