Ceny ziarna wciąż rosną

Na krajowym rynku zbóż utrzymuje się wzrostowa tendencja cen ziarna wywołana wysokim popytem wewnętrznym wynikającym z konieczności uzupełnienia zapasów niezbędnych do zachowania bieżącej produkcji.

Niemniej, ze względu na wzrost podaży ziarna pod koniec stycznia dynamika cen istotnie osłabła, szczególnie w przypadku zbóż paszowych, na które systematycznie spada zapotrzebowanie. Zainteresowanie ziarnem konsumpcyjnym jest nadal wysokie, stąd też w punktach skupu obserwuje się regularny wzrost ich cen. W ostatnim tygodniu stycznia podrożało przede wszystkim żyto i jęczmień – o około 6% w relacji tygodniowej. Droższa jest także pszenica – o około 1,5% oraz kukurydza – o ponad 2%.
Eksperci z Banku BGŻ uważają, iż w kolejnych tygodniach nastąpi stabilizacja cen skupu a następnie powrót do tendencji spadowej obserwowanej pod koniec ubiegłego roku.

opr. MS
Wrp.pl
źródło: AgroTydzień, BGŻ