Ceny zbóż zbliżają się do rekordu

Napięta sytuacja na rynkach światowych, pomimo dobrych zbiorów zbóż w Polsce, skutkuje zwiększaniem się cen zarówno w kraju, jak i za granicą. Spadek cen po zbiorach nie był tak wyraźny jak przed rokiem, a ceny zbóż w najbliższym czasie przekroczą rekordowe poziomy, prognozuje Marcin Krzemiński, analityk IERiGŻ.

Pod koniec grudnia stało się tak już w przypadku pszenicy paszowej, za którą płacono ok. 1025 zł/t. Według danych MRiRW powyżej 1000 zł/t płacono również za pszenicę konsumpcyjną. Ceny żyta zbliżyły się do 800, a kukurydzy przekroczyły 900 zł/t. Po przejściowym spadku cen kukurydzy w okresie jej zbiorów, powróciły one do poprzedniego poziomu. Jak analizuje ekspert IERiGŻ: pod koniec grudnia 2012 r. ceny zbóż były wyższe niż pod koniec czerwca. Wyraźnie niższe są ceny żyta i owsa, a także jęczmienia konsumpcyjnego i browarnianego. W porównaniu z końcem grudnia 2011 r. tańsze były jedynie konsumpcyjne odmiany owsa i żyta, a najbardziej podrożały pszenica konsumpcyjna i paszowa (odpowiednio o 30 i 38%).
 
Większość zbóż paszowych jest droższa od konsumpcyjnych. Za jedną tonę pszenicy konsumpcyjnej pod koniec grudnia można było kupić 1012 kg pszenicy paszowej, a w przypadku żyta i jęczmienia konsumpcyjnego i paszowego relacje te wynosiły odpowiednio tylko 0,944 i 0,929.
 
W ciągu pięciu pierwszych miesięcy obecnego sezonu w Polsce skupiono 4,48 mln ton zbóż podstawowych, tzn. o 15% więcej niż przed rokiem. Niższy niż przed rokiem jest tylko skup pszenicy. Skup żyta i jęczmienia przekroczył już wielkości z całego poprzedniego sezonu, a skup pszenżyta jest dwukrotnie wyższy niż przed rokiem, jak czytamy w styczniowym raporcie IERiGŻ.
 
Dobre zbiory zbóż w kraju przełożyły się także na wzrost zainteresowania naszym ziarnem, szczególnie w sytuacji niższych cen niż w krajach sąsiednich. – Od lipca do października 2012 r. wywieziono z kraju już ok. 1,5 mln ton ziarna, w tym ponad 570 tys. ton pszenicy, prawie 220 tys. ton jęczmienia i ponad 200 tys. ton żyta – informuje Marcin Krzemiński. – Sprzedano również 415 tys. ton kukurydzy (większość w październiku). Jest to znacząco więcej niż w całym I półroczu 2012 r. 
 
Do 235 tys. ton zmniejszył się natomiast import ziarna, a w I półroczu 2012 r. było to ponad 1 mln ton. Do Polski sprowadza się głównie pszenicę i kukurydzę.
 
 
Oprac. EG (źródło: Rynek Rolny, styczeń 2013, IERiGŻ)