Ceny zbóż o 26% niższe niż przed rokiem

Wg danych Ministerstwa Rolnictwa na początku grudnia ponownie rosły ceny pszenicy w kraju i osiągnęły poziom o 100 zł/t wyższy niż w momencie najgłębszego dołka cenowego podczas zbiorów. Mimo tych wzrostów, bieżące ceny są znacznie niższe niż w tym samym momencie przed rokiem.

Jak podaje Ministerstwo Rolnictwa, w drugim tygodniu sierpnia za tonę pszenicy konsumpcyjnej wraz z dostawą zakłady płaciły przeciętnie 668 zł. Ceny pszenicy w ostatnich czterech miesiącach zanotowały dosyć duży wzrost. Jak to wygląda na tle cen z poprzednich lat? Otóż, bieżąca cena jest znacznie niższa niż w tym samym okresie przed rokiem lecz jednocześnie wyższa niż przeciętnie w porównywalnym tygodniu w pięciu poprzednich latach 2008–2012.
Rok temu, w pierwszym tygodniu grudnia 2012 r. cena pszenicy osiągnęła nowy (wówczas) rekord wysokości 1032 zł/t. Obecna cena jest od tej bardzo wysokiej ceny o 26% niższa. To duży spadek, ale nie można zapominać, że cena sprzed roku jest bardzo bliska najwyższej cenie w historii notowań MRiRW (1051 zł/t w ostatnim tygodniu stycznia 2013 r.).
Średnia cena od początku sezonu do pierwszego tygodnia grudnia jest w bieżącym roku o 23% niższa niż przeciętna cena w całym sezonie 2012/13.
Porównywalne ceny średnio dla UE są o 21% niższe, czyli spadek był nieco mniejszy niż w Polsce. Z kolei w krajach nie mających dostępu do morza, położonych na południe od nas (Czechy, Słowacja, Węgry), spadki cen były większe i wynosiły 27–31%.
Ceny pszenicy są obecnie w miarę wysokie, uważają analitycy BGŻ, zwłaszcza biorąc pod uwagę to, że towarzyszą wysokim zbiorom zarówno w kraju, jak i w UE oraz w Rosji i na Ukrainie.
Analizy BGŻ