Ceny wołowiny na plus

Ceny wołowiny w Unii Europejskiej rosną. W Polsce, pomimo, że ceny są niższe od średniej unijnej, to ich wzrost jest zdecydowanie wyższy, niż w większości pozostałych krajów Wspólnoty.

Luty br. był kolejnym miesiącem umacniania się cen wołowiny w krajach UE. Tym samym utrwaliła się wzrostowa tendencja cen na tym rynku, która zaczęła się jeszcze jesienią 2014 r.
Średnia cena reprezentatywna wołowiny w Unii była w tym okresie na poziomie o 1,2% wyższym niż w styczniu br., a także o 0,2% wyższym niż w analogicznym okresie poprzedniego roku. W lutym 2015 r. średnia cena referencyjna wołowiny (młode bydło kl. A R3) dla Wspólnoty osiągnęła pułap 381,72 EUR za 100 kg. W Polsce ta cena wynosiła średnio 322,97 EUR za 100 kg, tj. była o 3,9% wyższa niż w styczniu br. Przewyższała ona (cena) także o 2,6% średnią cenę młodego bydła notowaną w lutym 2014 r.

W lutym br. zanotowano wzrosty (m/m) cen referencyjnych wołowiny w szesnastu krajach Unii. Największy skok cen odnotowano odpowiednio w Holandii (+8,9%), Polsce (+3,9%), Irlandii (+3,6%), Wielkiej Brytanii (+3%), Hiszpanii (+2,7%), Belgii (+2,6%), Szwecji (+2%), Czechach (+1,7%), Chorwacji (+1,5%), Niemczech (+1,4%), Luksemburgu (+0,9%) oraz w Finlandii (+0,5%). W omawianym okresie ceny reprezentatywne wołowiny spadły kolejno w Rumunii (-3,6%), Grecji (-1,8%), Słowenii (-1,5%), we Francji (-1%) oraz w Austrii (-0,1%).

Renata Struzik, źródło: FAMMU/FAPA