Ceny spadają, ale łagodniej

Ceny żywności w ubiegłym miesiącu wciąż spadały. Jednak nie było to zjawisko tak gwałtowne, jak w poprzednich miesiącach. Tym razem tendencja spadkowa wyhamowała. Czy oznacza to poprawę sytuacji na rynku produktów rolno-spożywczych?

W ubiegłym miesiącu indeks cen żywności FAO osiągnął wartość 192,3 punktu i wciąż utrzymywał się na najniższym poziomie od września 2010 roku. Indeks ten był o ok 7% niższy, niż w analogicznym okresie 2013, roku kiedy to plasował się na poziomie 206,6 punktu i zaledwie o 0,21% niższy niż we wrześniu 2014 r.

Jest to już siódmy spadek z rzędu w ujęciu miesięcznym, a ostatnio tak długa tendencja zniżkowa odnotowana była pod koniec lat ‘90. Warto jednak zwrócić uwagę, że dynamika spadku była w październiku znacznie niższa niż w poprzednich miesiącach (-0,21% wobec -2,8%, czy -2,9% z września i sierpnia). Złagodzenie spadkowej tendencji związane jest ze zwyżkami cen olejów roślinnych i cukru, co w pewnym stopniu zrekompensowało kontynuację spadków cen przetworów mlecznych i mięsa, podczas gdy ceny zbóż pozostawały stabilne.
Średnia wartość indeksu cen żywności FAO za 10 miesięcy bieżącego roku jest o ok. 3% niższa, niż w analogicznym okresie 2013 r. i wynosi 204,1 punktu. Indeks cen przetworów mlecznych FAO w październiku osiągnął pułap o 1,87% mniejszy w stosunku do jego poziomu z września, co było ósmym z rzędu spadkiem do wartości najniższej od sierpnia 2012 r.

W ubiegłym miesiącu spadały ceny odtłuszczonego i pełnotłustego mleka w proszku, a ceny serów były stabilne. Wartość indeksu cen przetworów mlecznych była w dziesiątym miesiącu 2014 roku na poziomie o 26,73% niższym niż w analogicznym okresie 2013 r. Przeciętna wartość indeksu cen przetworów mlecznych FAO za pierwszych dziesięć miesięcy 2014 roku była o 2,56% niższa, niż w analogicznym okresie 2013 roku.
4,2% zwyżka cen cukru związana jest z doniesieniami o niższych niż oczekiwano zbiorach trzciny cukrowej na skutek suszy w Brazylii, jednak z powodu wyższych dostaw międzynarodowych, ceny cukru wciąż pozostają na poziomie o ponad 10% niższym niż przed rokiem.
Zwyżka cen olejów roślinnych (+1%), przerywająca obserwowany od kwietnia 2014 r. trend spadkowy spowodowana była głównie przez wzrost cen oleju palmowego na skutek spowolnienia produkcji w Malezji i Indonezji w połączeniu z ożywionym globalnym popytem importowym na ten olej. W ubiegłym miesiącu zwyżkowały także oceny oleju słonecznikowego, co było odzwierciedleniem niższych niż oczekiwano zbiorów w rejonie Morza Czarnego.
W dalszym ciągu spadały natomiast ceny oleju sojowego. Stabilizacja indeksu cen zbóż nastąpiła na skutek nieznacznych zwyżek cen pszenicy i zbóż gruboziarnistych po 5 miesiącach spadków, co związane było ze spóźnionymi zbiorami kukurydzy w USA i pogarszającymi się perspektywami produkcji w Australii. Ceny ryżu natomiast zniżkowały na skutek wysokich zbiorów i spowolnienia tempa sprzedaży. 1,1% zniżka indeksu cen mięsa z rekordowego poziomu nastąpiła głównie na skutek spadków cen wołowiny i wieprzowiny, podczas gdy notowania mięsa owczego były stabilnie, a w przypadku drobiu zaobserwowano zwyżki.

Indeks cen żywności FAO jest miarą miesięcznych zmian międzynarodowych cen koszyka towarów spożywczych. To średnia indeksów cen mięs, nabiału, zbóż, olejów roślinnych oraz cukru, ważona według ich udziału w eksporcie w latach 2002-2004. Indeks cen przetworów mlecznych obliczany jest na podstawie cen masła, OMP, PMP oraz serów. Ostatnie zmiany, jakie miały miejsce w technologii obliczania tego indeksu, wykluczyły z niego ceny kazeiny z powodu braku wiarygodnych danych. Został rozszerzony natomiast zasięg geograficzny indeksu – przez dodanie nowych notowań cen masła, OMP i PMP.
Renata Struzik za FAMMU/FAPA