Ceny pszenicy nie spadną

Zbiory pszenicy w 27 krajach Unii Europejskiej w 2007 r. osiągną 126,43 mln ton, czyli będą prawie o 10% większe niż rok wcześniej.


Zbiory pszenicy w 27 krajach Unii Europejskiej w 2007 r. osiągną 126,43 mln ton, czyli będą prawie o 10% większe niż rok wcześniej. Areał zasiewów wyniósł 21,95 mln ha. Rosnące spożycie pszenicy, zużycie jej na pasze i do produkcji biopaliw spowoduje, że ceny ziarna nie spadną. Nadwyżka produkcji pszenicy, którą będzie można wyeksportować wyniesie 11,61 mln ton. Zbiory jęczmienia szacuje się na 59,77 mln ton (o 4% więcej niż rok wcześniej).

(Agra Europe 2007, nr 2256, s. M/2)
W.M.

N