Ceny produktów rolnych

Na rynku rolnym w lipcu, w porównaniu z czerwcem br., odnotowano w skupie znaczny spadek ceny pszenicy i żyta (odpowiednio o ponad 14% i 19%), żywca wołowego (o ponad 3%) i mleka (o ponad 4%) – podaje GUS. Wzrosły natomiast ceny żywca wieprzowego i drobiu ( o ponad 3%). W obrocie targowiskowym również odnotowano spadek cen pszenicy i żyta (o ok. 1%) oraz żywca rzeźnego: wołowego o 2%, a wieprzowego o prawie 1%.

W odniesieniu do lipca ub. roku zarówno w skupie jak i na targowiskach odnotowano wzrost cen zbóż (odpowiednio: pszenicy o blisko 25% i ponad 33%, żyta o ponad 16% i blisko 27%), żywca wołowego (odpowiednio o prawie 4% i blisko 5%) i wieprzowego (odpowiednio o blisko 13% i ponad 20%). Wzrosła też cena targowiskowa prosiąt z przeznaczeniem na chów (o 7%).

Niższe niż w analogicznym okresie ubiegłego roku były zaś ceny skupu drobiu rzeźnego o 0,4% i mleka o ponad 4%.

Ceny pszenicy w skupie obniżyły się o 14,2% w porównaniu z poprzednim miesiącem (średnio do 68,97 zł/dt), ale były o 24,9% wyższe w odniesieniu do analogicznego okresu ub. roku. Na targowiskach za 1 dt pszenicy płacono 93,39 zł, tj. o 1% mniej niż przed miesiącem, ale o 33,5% więcej niż przed rokiem.

Za żyto w skupie płacono średnio 55,63 zł/dt, tj. o 19,3% mniej w porównaniu do poprzedniego miesiąca, ale o 16,4% więcej niż w tym samym okresie ub. roku. W obrocie targowiskowym ceny żyta obniżyły się w stosunku do poprzedniego miesiąca o 1,4% (średnio do 77,17 zł/dt), natomiast były wyższe niż w lipcu ub. roku o 26,9%.

W lipcu za ziemniaki w skupie płacono 50,79 zł/dt, tj. o 0,3% więcej niż przed miesiącem i o 11,2% więcej niż przed rokiem. W obrocie targowiskowym ceny ziemniaków jadalnych wczesnych wynosiły średnio 122,60 zł/dt, i były o 22,9% wyższe niż w analogicznym okresie ub. roku.

Ceny żywca wieprzowego w skupie wynosiły średnio 4,46 zł/kg i były wyższe o 3,5% w porównaniu z poprzednim miesiącem i o 12,8% wyższe w porównaniu z lipcem ub. roku. Na targowiskach za 1 kg żywca wieprzowego płacono 4,28 zł tj. o 0,7% mniej niż przed miesiącem, ale o 20,2% więcej niż przed rokiem.

W porównaniu do czerwca, w lipcu br. poprawiła się relacja cen skupu żywca wieprzowego do targowiskowych cen żyta (odpowiednio z 5,5 do 5,8) a także relacja cen skupu żywca wieprzowego do targowiskowych cen jęczmienia (odpowiednio z 5,0 do 5,2). Za prosię w obrocie targowiskowym płacono średnio 101,20 zł/szt., tj. o 2,2% więcej niż przed miesiącem i o 7% więcej niż przed rokiem. W lipcu br., ceny skupu żywca wołowego obniżyły się do 4,03 zł/kg, tj. o 3,6% w stosunku do poprzedniego miesiąca, ale wzrosły o 3,9% w odniesieniu do analogicznego okresu ub. roku. Ceny bydła rzeźnego w obrocie targowiskowym wynosiły średnio 4,35 zł/kg i były o 2% niższe niż przed miesiącem, natomiast o 4,8% wyższe w porównaniu z lipcem ub. roku. Ceny skupu drobiu rzeźnego wzrosły do poziomu 3,78 zł/kg, tj. o 3,3% w porównaniu z poprzednim miesiącem, lecz obniżyły się o 0,4% w stosunku do analogicznego okresu 2007 r. Za 1 hl mleka płacono w skupie średnio 97,58 zł, tj. o 4,2% mniej niż przed miesiącem i o 4,3 % mniej niż przed rokiem.

opr. MS/Wrp.pl

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany, podajesz go wyłącznie do wiadomości redakcji. Nie udostępnimy go osobom trzecim. Nie wysyłamy spamu.
Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem*.
Please enter your name here
Please enter your comment!

Polityka Prywatności