Ceny produktów rolnych w lutym wg danych GUS

0
952
Ceny produktów rolnych w lutym wg danych GUS

Ceny skupu podstawowych produktów rolnych, tj. pszenicy, żyta, żywca wołowego, żywca wieprzowego, drobiu i mleka krowiego, wzrosły w lutym 2019 r. zarówno w stosunku do miesiąca poprzedniego (o 0,1%), jak i w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego (o 2,8%).

W lutym 2019 r. średnio za pszenicę płacono w skupie 83,80 zł/dt, tj. więcej o 0,6% niż przed miesiącem i o 26,6% niż przed rokiem. Ceny targowiskowe pszenicy (94,19 zł/dt) wzrosły zarówno w porównaniu z poprzednim miesiącem (o 2,4%), jak i w stosunku do roku ubiegłego (o 16,6%).

Ceny żyta w skupie wyniosły 72,86 zł/dt i były wyższe o 0,6% w skali miesiąca i o 26,9% w skali roku. W transakcjach targowiskowych ceny żyta wyniosły 74,30 zł/dt i wzrosły o 1,1% w porównaniu z poprzednim miesiącem i o 13,4% w stosunku do lutego 2018 r.

W lutym 2019 r. w skupie za ziemniaki płacono średnio 78,14 zł/dt, tj. więcej o 7,4% niż przed miesiącem i o 47,8% niż przed rokiem. W transakcjach targowiskowych średnia cena za 1 dt ziemniaków (138,99 zł) wzrosła zarówno w porównaniu z poprzednim miesiącem (o 12,9%), jak i z analogicznym okresu roku ubiegłego (o 58,8%).

W lutym 2019 r. ceny skupu żywca wołowego (6,39 zł/kg) spadły o 3,1% w skali miesiąca i o 1,2% w skali roku. Na targowiskach ceny tego żywca wyniosły 6,79 zł/kg i były niższe o 4,9% w porównaniu z poprzednim miesiącem. W stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku zanotowano spadek cen o 2,0%.

Ceny żywca wieprzowego w skupie kształtowały się na poziomie 4,16 zł/kg i były wyższe o 2,5% w porównaniu z poprzednim miesiącem, natomiast w odniesieniu do roku ubiegłego odnotowano spadek o 6,1%. Na targowiskach za 1 kg tego żywca płacono 5,12 zł, tj. więcej o 5,1% niż przed miesiącem i o 8,0% niż przed rokiem.

Ceny skupu drobiu rzeźnego kształtowały się na poziomie 3,75 zł/kg i były wyższe zarówno w stosunku do poprzedniego miesiąca (o 2,3%), jak i w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego (o 3,7%).

Za 1 hl mleka płacono w skupie 138,13 zł. Cena mleka w stosunku do ubiegłego miesiąca spadła o 1,9%, natomiast w odniesieniu do lutego 2018 r. wzrosła o 2,1%.

 

Tablica 1. Ceny skupu (bez VAT)

WYSZCZEGÓLNIENIE20182019
I-VIVII-XIIaIII
w złotychII 2018=100I 2019=100
Ziarno zbóż

(bez siewnego) – za 1 dt

      
Pszenica66,8276,9683,2683,80126,6100,6
Żyto54,3864,0372,4472,86126,9100,6
Jęczmień66,2868,5281,7783,16123,5101,7
Pszenżyto62,2169,1577,3377,90126,9100,7
Owies52,3756,5871,8373,71141,0102,6
Kukurydza62,2962,3474,5573,18121,098,2
Ziemniaki – za 1 dt56,9436,1972,7478,14147,8107,4
Żywiec rzeźny – za 1 kg      
Bydło (bez cieląt)6,656,496,606,3998,896,9
w tym młode bydło6,816,736,776,4998,095,8
Trzoda chlewna4,464,484,064,1693,9102,5
Drób3,633,903,673,75103,7102,3
Mleko – za 1 hl133,48134,76140,77138,13102,198,1

a Dane wstępne

Źródło: GUS