fbpx
Strona głównaCenyRynek rolnyCeny produktów rolnych w lutym wg danych GUS

Ceny produktów rolnych w lutym wg danych GUS

Ceny skupu podstawowych produktów rolnych, tj. pszenicy, żyta, żywca wołowego, żywca wieprzowego, drobiu i mleka krowiego, wzrosły w lutym 2019 r. zarówno w stosunku do miesiąca poprzedniego (o 0,1%), jak i w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego (o 2,8%).

W lutym 2019 r. średnio za pszenicę płacono w skupie 83,80 zł/dt, tj. więcej o 0,6% niż przed miesiącem i o 26,6% niż przed rokiem. Ceny targowiskowe pszenicy (94,19 zł/dt) wzrosły zarówno w porównaniu z poprzednim miesiącem (o 2,4%), jak i w stosunku do roku ubiegłego (o 16,6%).

Ceny żyta w skupie wyniosły 72,86 zł/dt i były wyższe o 0,6% w skali miesiąca i o 26,9% w skali roku. W transakcjach targowiskowych ceny żyta wyniosły 74,30 zł/dt i wzrosły o 1,1% w porównaniu z poprzednim miesiącem i o 13,4% w stosunku do lutego 2018 r.

W lutym 2019 r. w skupie za ziemniaki płacono średnio 78,14 zł/dt, tj. więcej o 7,4% niż przed miesiącem i o 47,8% niż przed rokiem. W transakcjach targowiskowych średnia cena za 1 dt ziemniaków (138,99 zł) wzrosła zarówno w porównaniu z poprzednim miesiącem (o 12,9%), jak i z analogicznym okresu roku ubiegłego (o 58,8%).

W lutym 2019 r. ceny skupu żywca wołowego (6,39 zł/kg) spadły o 3,1% w skali miesiąca i o 1,2% w skali roku. Na targowiskach ceny tego żywca wyniosły 6,79 zł/kg i były niższe o 4,9% w porównaniu z poprzednim miesiącem. W stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku zanotowano spadek cen o 2,0%.

Ceny żywca wieprzowego w skupie kształtowały się na poziomie 4,16 zł/kg i były wyższe o 2,5% w porównaniu z poprzednim miesiącem, natomiast w odniesieniu do roku ubiegłego odnotowano spadek o 6,1%. Na targowiskach za 1 kg tego żywca płacono 5,12 zł, tj. więcej o 5,1% niż przed miesiącem i o 8,0% niż przed rokiem.

Ceny skupu drobiu rzeźnego kształtowały się na poziomie 3,75 zł/kg i były wyższe zarówno w stosunku do poprzedniego miesiąca (o 2,3%), jak i w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego (o 3,7%).

Za 1 hl mleka płacono w skupie 138,13 zł. Cena mleka w stosunku do ubiegłego miesiąca spadła o 1,9%, natomiast w odniesieniu do lutego 2018 r. wzrosła o 2,1%.

 

Tablica 1. Ceny skupu (bez VAT)

WYSZCZEGÓLNIENIE 2018 2019
I-VI VII-XIIa I II
w złotych II 2018=100 I 2019=100
Ziarno zbóż

(bez siewnego) – za 1 dt

           
Pszenica 66,82 76,96 83,26 83,80 126,6 100,6
Żyto 54,38 64,03 72,44 72,86 126,9 100,6
Jęczmień 66,28 68,52 81,77 83,16 123,5 101,7
Pszenżyto 62,21 69,15 77,33 77,90 126,9 100,7
Owies 52,37 56,58 71,83 73,71 141,0 102,6
Kukurydza 62,29 62,34 74,55 73,18 121,0 98,2
Ziemniaki – za 1 dt 56,94 36,19 72,74 78,14 147,8 107,4
Żywiec rzeźny – za 1 kg            
Bydło (bez cieląt) 6,65 6,49 6,60 6,39 98,8 96,9
w tym młode bydło 6,81 6,73 6,77 6,49 98,0 95,8
Trzoda chlewna 4,46 4,48 4,06 4,16 93,9 102,5
Drób 3,63 3,90 3,67 3,75 103,7 102,3
Mleko – za 1 hl 133,48 134,76 140,77 138,13 102,1 98,1

a Dane wstępne

Źródło: GUS

NAJNOWSZE WIADOMOŚCI

Wydawnictwo PLANTPRESS poleca

INNE ARTYKUŁY AUTORA
ARTYKUŁY POWIĄZANE (TAG)

NAJNOWSZE KOMENTARZE

Newsletter

Zapisz się do Rolniczego Newslettera WRP.pl, aby otrzymywać informacje o tym co aktualnie najważniejsze w krajowym i zagranicznym rolnictwie.