Ceny produktów rolnych w lutym br. Jakie będą dalsze tendencje?

Według danych GUS, w ujęciu rocznym w lutym br. podrożało przede wszystkim mleko (+21%) i trzoda chlewna (+17,9%). Potaniały natomiast drób, jęczmień, owies i kukurydza.

Według opublikowanych przez GUS danych nt. cen skupu produktów rolnych w lutym br., najsilniejszy wzrost cen w ujęciu rocznym odnotowano w przypadku mleka (+21,0%). Według ekspertów Credit Agricole, tendencja wzrostowa cen na rynku mleka potrwa do III kw. 2017 r. Nie będą to jednak już tak duże wzrosty.

Silny wzrost cen zaobserwowano również w przypadku trzody chlewnej (+17,9). Jest on konsekwencją utrzymującego się silnego popytu na wieprzowinę ze strony Azji, w tym Chin, przy jednoczesnej ograniczonej podaży tego gatunku mięsa w UE, będącej jego największym eksporterem. Wzrost cen odnotowano również w przypadku bydła (+3,9). Z kolei ceny drobiu obniżyły się (-5,0%)  z uwagi na dużą podaż na rynku europejskim oraz ograniczenia eksportowe na rynki trzecie związane z występowaniem ognisk ptasiej grypy wśród głównych producentów drobiu w UE.

W ujęciu rocznym zwiększyły się również ceny ziemniaków (+3,3%). W przypadku cen zbóż sytuacja była zróżnicowana. Odnotowano wzrost cen pszenicy (+3,1%), pszenżyta (+2,7%) oraz żyta (+0,8%), podczas gdy ceny jęczmienia, owsa i kukurydzy obniżyły się (odpowiednio o 1,4%,  2,0% i 8,5%). Eksperci nie prognozują wzrostu cen zbóż z uwagi na ich duże zapasy z poprzednich lat.

źródło: Credit Agricole