Ceny w Polsce i w UE

Według danych Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW w okresie 12-18.09za pszenicę konsumpcyjną przeciętnie w kraju płacono 629 zł/t, o 5,4% mniej niż rok temu.

Pszenica paszowa kosztowała 605 zł/t (o 11% mniej niż rok temu). Kukurydzę średnio w kraju skupowano po 641 zł/t (o 1,5% więcej niż w roku ubiegłym), żyto po 512 zł/t (konsumpcyjne) o 0,5% więcej niż rok temu, a żyto paszowe po 495 zł/t o 4,5% mniej niż w roku ubiegłym.

Przeciętna cena kukurydzy w UE ukształtowała się na poziomie 165 EUR/t (705 zł/t), o 0,3% niższym od notowanego w poprzednim tygodniu, ale o 1% wyższym niż przed rokiem. Najniższą, średnią cenę kukurydzy notowano na Węgrzech (132 EUR/t – 563 zł/t), a najwyższą – w Belgii (195 EUR/t – 832 zł/t). W Polsce za kukurydzę płacono 161 EUR/t, o 12% mniej niż w Niemczech, ale o 22% więcej niż na Węgrzech.

Źródło: MRiRW