Ceny paliw niższe = niższe ceny ŚOR?

Skoro w ostatnim czasie paliwo potaniało (i to całkiem sporo), ceny nawozów i środków ochrony roślin również powinny zostać obniżone. W końcu do tej pory argumentem przemawiającym za wysokimi cenami ŚOR były spore koszty transportu.

18 lutego 2015 r., zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych zwrócił się do wiceprezesa Rady Ministrów, ministra gospodarki Janusza Piechocińskiego oraz szefa resortu rolnictwa, Marka Sawickiego w kwestii aktualnej sytuacji na rynku paliw oraz powiązanych z tym cen nawozów i środków ochrony roślin.

Zarząd KRIR zauważył, że w ostatnim czasie ceny oleju napędowego oraz gazu uległy znacznej obniżce (ON o około 1 zł w porównaniu do początku lutego 2014r.), co jednak w żaden sposób nie przełożyło się na obniżkę cen nawozów i środków ochrony roślin. Producenci nawozów i środków ochrony roślin często podnoszą argument, iż koszty transportu w są w dużej części składową ceny ich produktów. Ponadto, przy produkcji nawozów azotowych, 80% kosztów ich wytworzenia to koszt gazu. W sytuacji niższej ceny paliw – analogicznie – ceny nawozów i środków ochrony roślin także powinny ulec obniżeniu. Takich tendencji jednak nie można zauważyć na rynku.

W związku z tym, zarząd KRIR zwrócił się do wiceprezesa Rady Ministrów o zorganizowanie spotkania samorządu rolniczego z przedstawicielami firm – producentów nawozów i środków ochrony roślin w celu omówienia możliwości na rynku i wypracowaniu stanowiska w powyższej sprawie.

Renata Struzik, za: KRIR