Ceny niższe od kosztów produkcji

Grupy robocze Copa Cogeca ds. zbóż i roślin oleistych potwierdziły trudną sytuację rynkową, którą odczuli europejscy rolnicy w 2016 roku . W porównaniu z rokiem 2015, produkcja pszenicy spadła o 10%, a rzepaku o 9,2%. W ocenie Copa – Cogeca środki ochrony roślin i wystarczający dostęp do nich rolników jest niezbędny do zapewnienia przyszłej stabilności w sektorze.
W większości państw członkowskich sektor roślin uprawnych odnotował spadek produkcji. Niektóre regiony dotknięte zostały przez ekstremalne zjawiska pogodowe, co odbiło się na stracie w niektórych miejscach nawet 50% plonów. Ogólnie jednak wyniki poszczególnych państw UE były do siebie zbliżone. Wyróżniają się Węgry, z dobrym zbiorem zbóż i rzepaku oraz Francja, którą odnotowała 30% spadek w produkcji pszenicy. Dla wszystkich państw jest to trzeci rok z rzędu, w którym ceny są niższe od kosztów produkcji – mówi Mikę Hambly, wiceprzewodniczący Grupy Copa – Cogeca do spraw zbóż i roślin oleistych.

W całej UE ceny zbóż pozostają niskie, tymczasem ceny rzepaku wzrosły. Perspektywy na 2017 są optymistyczne, w wielu krajach sezon siewny przebiega dobrze. Według szacunków Copa Cogeca, produkcja zbóż w UE wzrośnie o 4,2% w stosunku do 2016. Dla produkcji roślin oleistych szacuje się wzrost na poziomie 0,8%. To jednak jak potoczą się żniwa w dużej mierze zależy od warunków pogodowych oraz dostępu do środków ochrony roślin. Copa Cogeca wysłała pismo do Komisji, prosząc o bezpośrednie wsparcie producentów zbóż borykających się z poważnymi problemami finansowymi.

Źródło: Copa – Cogeca