Ceny mleka ciągle w dół

Średnie ceny mleka w UE spadają. Niestety, tendencja ta utrzymuje się już od miesięcy i, jak na razie, końca nie widać. Tymczasem w USA mleczarze odnotowują zwyżki cen mleka.

Spadające ceny przetworów mlecznych oraz ograniczony popyt na artykuły mleczarskie na świecie, praktycznie w całym 2014 roku, przyczyniły się do obniżania przeciętnych cen skupu mleka oferowanych przez największe unijne firmy mleczarskie. Zmniejszone zamówienia z Chin (głównie na mleko w proszku) oraz wprowadzone przez Rosję embargo przełożyły się na spadki światowych cen przetworów mlecznych, co znalazło swoje odzwierciedlenie również w zniżkach cen skupu mleka.
Taki trend utrzymuje się także w bieżącym roku. Na podstawie wyników analizy cen zgłoszonych przez 16 największych mleczarskich przedsiębiorstw unijnych, obliczono, że średnia cena skupu mleka w UE wynosiła w kwietniu b.r. 31,44 EUR/100 kg. Ceny te utrzymywały się na poziomie o 19,6% niższym niż w analogicznym okresie 2014 roku i były o 1% niższe niż w marcu 2015 r. Odnotowano za to nieco bardziej dynamiczną, 4% zniżkę (w skali miesięcznej) stawki płaconej rolnikom za mleko przez Fonterrę w Nowej Zelandii i osiągając poziom 24,86 EUR/100 kg była ona o 6,58 EUR/100 kg niższa od przeciętnej ceny skupu oferowanej przez przedsiębiorstwa z UE.

Mniej niż europejską średnią za mleko otrzymywali także producenci z Polski, gdzie ceny skupu osiągając pułap 29,35 EUR/100 kg, odnotowały 0,7% zniżkę w skali miesięcznej (-4,6% – do 116,43 PLN). Były one o 13,2% niższe niż w analogicznym okresie 2013 r. (o 15% niższe w ujęciu PLN). Znacznie wyższe niż średnio w UE stawki za surowiec otrzymywali producenci sprzedający mleko do szwajcarskiej mleczarni Emmi A.G. (50,51 EUR/100 kg to o 3,8% więcej niż przed miesiącem). Ponadto Emmi w skali roku podniosła stawki o 2,2%.
Na rynku Unii Europejskiej w kwietniu bieżącego roku najdrożej za mleko płacili Włosi. Rolnicy sprzedający mleko do mleczarni Granarolo, podobnie jak miesiąc wcześniej, otrzymywali za surowiec 41,42 EUR/100 kg. Na drugim miejscu pod względem wysokości stawki płaconej za surowe mleko znalazła się fińska mleczarnia Hämeenlinnan Osuusmeijeri, gdzie za 100 kg surowca płacono 35,84 EUR. Autorem największej zniżki ceny skupu spośród obserwowanych przedsiębiorstw jest brytyjski Dairy Crest. Zaobserwowano tam 8,5% spadek ceny skupu w ciągu miesiąca z 34,45 EUR/100 kg w marcu do 31,53 EUR/100 kg w kwietniu. Nieco mniej dynamiczny spadek w skali miesięcznej odnotowano w irlandzkiej Glanbii (-6,5% do 28,46 EUR/100 kg).

Spośród wszystkich unijnych przedsiębiorstwach sektora mleczarskiego objętych badaniem, cztery mleczarnie podniosły w kwietniu ceny skupu mleka: niemieckie mleczarnie – Alois Muller (+3,4% do 30,52 EUR/100 kg) i koncern DMK (+3,5% do 29,15 EUR/100 kg), duńska mleczarnia Arla Foods (+5,2% do 30,74 EUR/100 kg) i holenderski DOC Cheese (+1,7% do 29,51 EUR/100 kg). Natomiast belgijski Belgomilk, irlandzka Kerry, a także wspomniane już włoskie Granarolo pozostawiły w kwietniu ceny skupu na identycznym poziomie jak przed miesiącem. We wszystkich 16 największych mleczarniach UE objętych badaniem ceny skupu mleka były w kwietniu na poziomie niższym niż w analogicznym okresie 2014 roku. W tej perspektywie ceny najbardziej obniżył belgijski Belgomilk (-28,8%). Dynamiczne spadki w skali roku odnotował również brytyjski First Milk (-27,5% do 28,11 EUR/100 kg) oraz irlandzka Glanbia (-26,9%) i niemiecki DMK (-25,4%).

Kwiecień 2015 roku przyniósł kolejny z rzędu wzrost cen skupu mleka w USA. Po 5,5% zwyżce cen w marcu do poziomu 35,64 EUR/100 kg, czwarty miesiąc 2015 roku przyniósł osłabienie tej dynamiki i 2,3% zwyżkę. Amerykańscy rolnicy za 100 kg mleka uzyskiwali w kwietniu średnio w przeliczeniu 36,45 EUR/100 kg, tym samym przeciętna cena skupu oferowana przez przedsiębiorstwa mleczarskie ze Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej była o 15,9% wyższa niż średnia cena skupu w unijnych przetwórniach.

Renata Struzik, za: FAMMU/FAPA