Ceny mięsa – doniesienia z rynku

Według danych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi za okres 18-24 stycznia nadal występuje spadkowa tendencja cen trzody chlewnej. W analizowanym tygodniu za kilogram żywca wieprzowego płacono producentom 3,65 zł, czyli o 5,37% mniej niż miesiąc wcześniej, a także o 15,55% mniej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Ponadto jest to najniższa oferowana w skupie cena od ponad 1,5 roku. Lepiej mają się za to ceny bydła i drobiu.

O 2,46% w relacji tygodniowej podrożało natomiast bydło rzeźne do poziomu 5,00 zł/kg, jednak nadal pozostało droższe w ujęciu rocznym o 9,41%. Wzrost cen w znacznym stopniu wynikał z osłabienia złotego. Utrzymuje się spadkowa tendencja cenowa na rynku drobiu, który w analizowanym okresie kosztował 2,84 zł/kg, czyli o 0,49% mniej w relacji miesięcznej i 6,69% mniej w ujęciu rocznym. Z kolei ceny indorów od kilku tygodni kształtują się na dość stabilnym poziomie i w analizowanym tygodniu wynosiły 4,54 zł/kg.