Ceny masła w Unii Europejskiej

W marcu średnie ważone ceny masła w Unii Europejskiej były względnie stabilne. 23. marca 2015 roku średnia ważona cena masła we Wspólnocie wynosiła 3,29 euro/kg i była o 1,15% wyższa niż przed miesiącem.

Warto dodać, że od lipca 2014 roku do początku stycznia 2015 r. obserwowane były systematyczne spadki cen masła na najważniejszych rynkach Unii Europejskiej, a od drugiej połowy stycznia bieżącego roku aż do końca lutego obserwowane były zwyżki cen (nawet 10% w skali miesięcznej). Produkcja masła u najważniejszych producentów i eksporterów wciąż jest znacznie wyższa niż przed rokiem, a umocnieniu notowań cen nie sprzyja ograniczony popyt z Chin i nałożone przez Rosję embargo. Stabilizująco na ceny masła w marcu działało ograniczanie produkcji mleka w związku ze zbliżającym się końcem ostatniego sezonu kwotowego, a także zmniejszenie produkcji w skali światowej na skutek suszy panującej w Nowej Zelandii. W marcu unijne ceny masła wciąż znajdowały się znacznie poniżej poziomu z analogicznego okresu 2014 roku (o 10,81%). W analizowanym okresie nieco niższe niż średnio w UE były ceny masła w Polsce, która jest trzecim krajem w UE pod względem wielkości produkcji tego przetworu mlecznego. 23 marca 2015 roku jego ceny utrzymywały się na poziomie 3,24 EUR/kg, a więc o 6,25% wyższym niż przed miesiącem (w ujęciu PLN odnotowano 5% zwyżkę w skali miesięcznej do 13,41 PLN/kg). Stawki te były o niemal 31,5% wyższe od ceny interwencyjnej i o 1,5% niższe od średniej ważonej dla całej UE, w związku z czym ten tłuszcz z Polski jest konkurencyjny we Wspólnocie, a to państwa UE są głównymi partnerami w wymianie handlowej masłem. Na rynku głównego odbiorcy masła z Polski, jakim są Niemcy, ceny tego tłuszczu obecnie utrzymują się na poziomie podobnym jak w Polsce. Na rynku największego unijnego producenta ceny masła na koniec marca osiągnęły poziom 3,25 EUR/kg, czyli o 3,7% niższy niż przed miesiącem. W przypadku innego potentata – Holandii zaobserwowano jeszcze bardziej dynamiczną zwyżkę. Tu dnia 1 marca 2015 r. ceny utrzymywały się na poziomie 3,26 EUR/kg i były na pułapie o 4,68% niższym niż przed miesiącem. W przypadku Niemiec ceny masła na koniec marca były o ok. 11% niższe niż przed rokiem, w Holandii o niespełna 7,4%. Pomimo zniżek, jakie notowane były w ostatnich tygodniach, w przypadku cen masła w USA, obecnie przecięta cena tony masła z Unii jest na niższym poziomie niż u jednego z największych konkurentów Wspólnoty (o 5,8%). Na wyższym poziomie utrzymują się obecnie także ceny masła eksportowanego z państw Oceanii (Nowej Zelandii i Australii), do portów Europy Płn. (baza fob), które są uznawane za ceny światowe. Cena tony masła z UE jest od nich niższa (o 250 EUR za tonę na koniec marca).

Według danych KE pomimo obserwowanych od początku 2014 roku spadających cen masła, produkcja mlecznego tłuszczu w UE po dwunastu miesiącach ubiegłego roku była na poziomie o 4,1% wyższym od tego z 2013 roku. Zwyżkowy trend utrzymał się także na początku bieżącego roku i w styczniu w UE wytworzono o 2,8% więcej masa niż w analogicznym okresie 2014 roku. Znacznie dynamiczniej rósł eksport masła poza UE. W 2014 roku poza granice UE wyeksportowano o 19% więcej masła niż w 2013 roku, dla porównania jeszcze w relacji wywozy masła z lat 2013 r. i 2012 r. notowano zaledwie 0,3% zwyżkę w skali roku.

Renata Struzik, źródło: FAMMU/FAPA