Ceny masła poszły w górę

Od lipca 2014 roku ceny masła na najważniejszych rynkach Unii Europejskiej systematycznie spadały. I tak do drugiej połowy stycznia, kiedy to odnotowano pierwsze zwyżki cen.

W końcu, po wielu tygodniach spadków cen masła, w trzecim i czwartym tygodniu br. odnotowano wzrost cen. I to pomimo faktu, że produkcja wciąż przewyższa tę sprzed roku, a rynek cierpi z powodu ograniczonego popytu z Chin i rosyjskiego embarga. Analitycy przestrzegają jednak, aby nie chwalić dnia przed zachodem słońca – zaistniała sytuacja może mieć swoje źródło w sezonowym spadku produkcji spowodowanym zimą na półkuli północnej naszego globu.

Pod koniec stycznia 2015 roku średnia cena ważona masła we Wspólnocie wynosiła 2,98 EUR/kg i była o 3,46% wyższa niż przed miesiącem i jednocześnie prawie o ¼ niższa niż w analogicznym okresie ub.r. Na uwagę zasługuje tu fakt, że ceny tego produktu w naszym kraju w tym okresie były niższe, niż przed miesiącem (-6,7%), ale wciąż pozostają one wyższe od ceny interwencyjnej o 12% i niższe o ponad 7% od średniej ważonej dla całej UE.

Polska jest czwartym krajem we Wspólnocie pod względem wielkości produkcji tego przetworu mlecznego, a tak niskie ceny polskiego masła sprawiają, że ten tłuszcz z Polski jest bardzo konkurencyjny we Wspólnocie. To właśnie państwa Unii są głównymi partnerami w wymianie handlowej masłem. Ponadto na rynku głównego odbiorcy masła z Polski, jakim są Niemcy, ceny tego tłuszczu obecnie utrzymują się na poziomie znacznie wyższym niż w Polsce.

Główny konkurent Wspólnoty, USA również odnotowywały spore spadki cen masła w ostatnich miesiącach. Mimo to, za amerykański tłuszcz wciąż płaci się więcej niż za ten unijny. Podobnie rzecz się ma w przypadku importowanego produktu z państw Oceanii (Nowej Zelandii i Australii), do portów Europy Płn. Spowodowane jest to, między innymi, umocnieniem kursu dolara w stosunku do euro.

Pomimo odnotowanych spadków cen masła w Unii Europejskiej w 2014 roku, ogółem produkcja tego tłuszcz wzrosła o 3,5% w stosunku do analogicznego okresu 2013 roku. Pocieszający jest tu fakt, że znacznie więcej masła wyeksportowaliśmy poza granice Unii (+17% w porównaniu do 2013 roku).

Renata Struzik, źródło: FAMMU/FAPA