Ceny buraków cukrowych spadną

Po zniesieniu kwotowania produkcji cukru i izoglukozy, ceny buraków cukrowych spadną. I to znacznie – bo o 15%.

Na pierwszym spotkaniu grupy eksperckiej ds. przyszłości rynku cukru przedstawiciele Dyrekcji Generalnej ds. Rolnictwa Komisji Europejskiej (DG AGRI) zaprezentowali opracowanie, z którego wynika, że po zniesieniu kwotowania produkcji cukru i izoglukozy w UE w 2017 roku ceny buraków cukrowych spadną o 15%.
Największy spadek opłacalności upraw buraków cukrowych w przeliczeniu na hektar ma nastąpić w Grecji (-14%) i w Holandii (-12,4%). Po zniesieniu kwotowania zbiory mają nieco wzrosnąć, bezcłowy import z krajów Afryki, Karaibów i Pacyfiku (AKP) spaść, a UE osiągnie samowystarczalność w sektorze cukru białego w sezonie 2020/21. Produkcja cukru w UE ma skupić się w najbardziej wydajnych rejonach. Ceny cukru w UE mają zbliżyć do światowych. Większy udział w rynku zyska izoglukoza, spadnie za to produkcja bioetanolu z buraków cukrowych.

Renata Struzik, źródło: FAMMU/FAPA