Ceny brojlerów rosną

Ceny kurcząt brojlerów rosną. Taka tendencja widoczna jest już od początku roku i miejmy nadzieję, że się utrzyma. Szczególnie w Polsce, gdzie ceny te stanowią 70% średniej unijnej.

Ceny kurcząt brojlerów w marcu br. nieznacznie wzrosły. Takie dane podała Komisja Europejska, podkreślając jednak, że są to wstępne szacunki. Według nich, średnia cena sprzedaży kurcząt brojlerów (tuszki patroszone z szyjami 65%) na rynku unijnym w marcu br. (do 27.03) wyniosła 187,9 euro/100 kg i wobec lutego wzrosła o 0,9%. Są one również wyższe od średniej z lat 2010-2014. Z kolei w porównaniu do cen zeszłorocznych, widoczne są spadki o 3,8%.
Od sierpnia 2014 roku ceny kurcząt sukcesywnie spadały ze względu na czynniki sezonowe, niższe ceny pasz i wzrost produkcji drobiu. Tendencja ta zmieniła się dopiero na początku 2015 roku, kiedy to wzrost notowań jest wspierany coraz większym eksportem do krajów trzecich, zwłaszcza na rynki afrykańskie i azjatyckie.

W marcu b.r. kurczęta podrożały w 10 państwach członkowskich, a najbardziej w Szwecji (+9,5%). W Polsce ceny wzrosły o 4,1% – do 132,5 euro/100 kg, jednak były one ponownie najniższe w całym ugrupowaniu i stanowiły 70% średniej unijnej. 12 krajów UE odnotowały spadki cen brojlerów w marcu (najbardziej w Portugalii – o 7%).

Renata Struzik, źródło: FAMMU/FAPA