Cenne zboże

Na rynku krajowym ceny zbóż nadal rosną. Według danych MRiRW, na przełomie grudnia i stycznia przeciętna cena skupu pszenicy konsumpcyjnej ukształtowała się na poziomie 862 zł/t, tj. o 2,7% wyższym niż w poprzednim tygodniu i o 9,5% wyższym niż przed miesiącem. Jednocześnie ziarno to było o 72% droższe niż rok wcześniej.

Ceny żyta konsumpcyjnego w skupie osiągały średnio 717 zł/t (wzrost o 3,2% w stosunku do poprzedniego tygodnia oraz o 10% do ubiegłego miesiąca). W porównaniu do cen sprzed roku żyto skupowano prawie 2,4-razy drożej.
Cena jęczmienia paszowego na przełomie roku wyniosła 732 zł/t. To o 2,1% więcej niż w poprzednim tygodniu, o 8% więcej niż miesiąc wcześniej i o 89% więcej niż przed rokiem.
Średnia cena skupu kukurydzy w porównaniu z poprzednim tygodniem wzrosła o 1,6% i wynosiła 793 zł/t. Ziarno było droższe niż przed miesiącem i rokiem odpowiednio o 8% i o 56%.
Duży popyt na giełdach krajowych spowodował wysoki poziom oferowanych cen zbóż w pierwszym tygodniu stycznia 2011 roku. W dniach 03-09.01.2011 w ofertach sprzedaży na giełdach krajowych znajdowały się: pszenica konsumpcyjna po 850-1000 zł/t, pszenica paszowa po 780-990 zł/t, żyto konsumpcyjne po 770-800 zł/t, jęczmień paszowy po 760-840 zł/t oraz kukurydza po 775-900 zł/t.

Na monitorowanych przez MRiRW giełdach zagranicznych na przełomie grudnia 2010 roku
i stycznia 2011 roku odnotowano przewagę wzrostowych tendencji cen zbóż, z uwagi na wciąż spory popyt światowy na zboże. Wzrostom cen kukurydzy na rynkach amerykańskich sprzyjał utrzymujący się popyt ze strony rynku biopaliwowego. Największy wzrost cen ziarna miał miejsce
w przypadku pszenicy na giełdzie w USA. Według FAMMU/FAPA, w dniach 27.12.2010- 02.01.2011 na giełdzie w USA pszenica SRW nr 2 podrożała o 3%, a HRW nr 2 o 5%. Ceny jęczmienia wzrosły o 1,7%, a kukurydzy o 1,2%. Na giełdzie argentyńskiej pszenica zdrożała o 1,1%, a kukurydza o 2,1%.
W mniejszym zakresie wzrosły ceny zbóż na monitorowanych giełdach UE. Na giełdzie niemieckiej za pszenicę konsumpcyjną płacono o 1,4% więcej niż tydzień wcześniej, a jęczmień był droższy o 0,5%. Natomiast na giełdzie we Francji ceny zbóż podstawowych oraz kukurydzy w ciągu tygodnia nie uległy zmianie.